Autor - szczegóły

Widak, Andrzej, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Polska

  • Vol 65, No 13 (2018) - Artykuły
    Informacje o organach w inwentarzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie instrukcji z 1933 roku
    Abstrakt  PDF