Autor - szczegóły

Żądło, Andrzej, Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, Uniwersytet Śląski, Polska