Vol 63, No 5 (2016)

Zeszyt 5: Teologia duchowości

Spis treści

Imprint
 
PDF

Artykuły

Przemysław Sawa
5-29
Stanisław T. Zarzycki
31-52
Jan K. Miczyński
53-69
Sławomir Zalewski
71-89
Adam Rybicki
91-108
Damian Ziarkowski
109-121
Michał Damazyn
123-149
Henryk Ciereszko
151-168
Kazimierz Święs
169-184
Marek Chmielewski
185-204

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Katedr. Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości Wydziału Teologii KUL oraz inne aktywności w roku 2015
Marek Chmielewski, Teresa Paszkowska, Adam Rybicki, Jarosław M. Popławski, Stanisław T. Zarzycki
PDF
205-215
Sympozjum międzynarodowe z okazji 500-lecia urodzin Świętej Teresy z Avila, Doktora Kościoła (1515-1582): „Jesteś drogocennym diamentem w oczach Boga”. Refleksje na podstawie Twierdzy wewnętrznej Świętej Teresy z Avila. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 19 października 2015 r.
Iwona Sobolewska-Obroślak
PDF
216-222

Recenzje

Zbigniew Kaźmierczak, Alter Christus. Krytyczna rekonstrukcja światopoglądu Jana Pawła II
Stanisław T. Zarzycki
PDF
223-240