Vol 65, No 8 (2018)

Zeszyt 8: Liturgica

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Walerian Bugel
PDF
5-25
Zbigniew Głowacki
PDF
27-38
Dominik Jurczak
PDF
39-55
Michał Klementowicz
PDF
57-65
Piotr Kulbacki
67-76
Tomasz Lisiecki
PDF
77-89
Bogusław Migut
PDF
91-105
Waldemar Pałęcki
PDF
107-124
Mateusz Rafał Potoczny
PDF
125-140

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2017/18
Andrzej Megger
PDF
141-155
Międzynarodowe sympozjum „Liturgia i Nowa Ewangelizacja”. Lublin, KUL, 8-9 czerwca 2017 roku
Andrzej Megger
PDF
156-162
„Eucharystia – tajemnica celebrowana”. 53. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych. Łódź, Wyższe Seminarium Duchowne, 12-14 września 2017 roku
Andrzej Megger
PDF
163-167

Recenzje

Watykańskimi śladami Jana Pawła II
Albert Warso
PDF
169-174