Vol 62, No 4 (2015)

Zeszyt 4: Historia Kościoła

Spis treści

Imprint
 
PDF

Artykuły

Łukasz Kosiński
PDF
5-22
Janusz A. Frykowski
PDF
23-68
Jarosław R. Marczewski
PDF
69-83
Łukasz Cholewiński
PDF
85-103
Tomasz Moskal
PDF
105-114
Leszek W. Waksmundzki
PDF
115-140
Joanna M. Wiśniewska
PDF
141-178
Łukasz Krucki
PDF
179-195
Katarzyna Dańczura
PDF
197-217
Marcin Bukała
PDF
219-233

Źródła i Materiały

Historiografia wydarzeń i osób związanych ze Zgodą Sandomierską z 1570 roku w Sandomierskim Muzeum Diecezjalnym
Tomasz Moskal
PDF
235-241
Biskup Walenty Wójcik. Życie i działalność (1914-1990)
Rafał Piekarski
PDF
242-245
Kapłan – formacja i posługa w świetle epistolografii św. Ambrożego i św. Paulina z Noli
Michał Krawczyk
PDF
245-250
Tertulian wobec kwestii społecznych północnej Afryki. Studium pism parenetycznych
Lesław Łesyk
PDF
250-256
Okultyzm w świetle badań nad ezoteryką zachodnią
Maciej Bogdan Stępień
PDF
257-261

Recenzje

Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, red. Dominique-Marie Dauzet, Frédéric Le Moigne
Krzysztof R. Prokop
PDF
263-269
Geschichte des Kardinalats im Mittelalter, red. Jürgen Dendorfer, Ralf Lützelschwab (Päpste und Papsttum, t. 39)
Krzysztof R. Prokop
PDF
269-274
Zdzisław Gogola OFMConv, Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918-1939
Rafał Kwiatkowski
PDF
274-278
Józef Makarczyk OFMConv, Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687-1845
Rafał Kwiatkowski
PDF
278-281
Łukasz Schreiber, Sulla 138-78 p.n.e., Seria Bitwy/Taktyka
Paweł Rogalski
PDF
282-285
Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1863-1918. Studium prozopograficzne
Tomasz Kropidłowski
PDF
286-290
Jean-Marc Ticchi, Le Voyage de Pie VII à Paris pour le sacre de Napoléon (1804-1805). Religion, politique et diplomatie
Paweł Zając
PDF
291-302