Vol 61, No 10 (2014)

Zeszyt 10: Nauki o rodzinie

Spis treści

Imprint
 
PDF
Od Redakcji
 
PDF
5-5
Editorial
 
PDF
6-6

Artykuły

Wiesław Bokajło, Jerzy Koperek
7-20
Jerzy Król
21-34
Katarzyna Zielińska-Król
35-47
Witold Janocha, Katarzyna Glegoła
49-60
Celina Łepecka-Klusek, Klaudia Pałucka, Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska
61-75
Monika Guzewicz, Katarzyna Szymona-Pałkowska
77-95
Roland Łukasiewicz
97-107

Recenzje

Janusza Mariański, Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne. Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
Witold Janocha
PDF
109-113

Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu naukowo-badawczego zrealizowanego w szpitalu klinicznym Ste Marguerite w Marsylii w ramach projektu „Najlepsze praktyki” w strategicznej transormacji KUL, 1 lipca 2013-30 września 2013 roku
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PDF
115-117
Sprawozdanie z konferencji „Socialia 2013. XVI International Scientific Conference a Human Facing Big Changes Challenges for sub Branches of Modern Pedagogic”, Ustroń-Zawodzie, 21-22 października 2013 roku
Urszula Dudziak, Piotr Wołochowicz
118-120
Sprawozdanie z wizyty studyjnej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”: „L'éducation à la santé: un enjeu collectif pour la réussite et le vivre-ensemble”, , Lyon, 18 listopada 2013-22 listopada 2013 roku
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PDF
120-122

Human Dignity Journal

Editorial Board
3*-5*
Israel Madziakaphwa, Robert Leżohupski
7*-19*
Radosław Malinowski
21*-27*
George Kocholickal
29*-43*
Eric T. Akinboboye, Robert Leżohupski
45*-55*
Christopher Owczarek
57*-85*
Antonio Magnante
87*-105*
Frederick Omollo
107*-118*
Participatory video-conference meeting on the reception of Canon Law in Africa – summary
Winifred Moneme
119*-126*
Participatory videoconference meeting on the Family in Africa – summary
Catherine Duba, Katarzyna Zielińska-Król
127*-134*