Teomaterialismo della liturgia e la divinizazione della persona umana secondo Pavel Evdokimov

Radosław Kimsza

Abstrakt


Teomaterializm liturgii i przebóstwienie ludzkiej osoby według Pawła Ewdokimowa

Artykuł prezentuje osobę i myśl jednego z współczesnych teologów prawosławnych Pawła N. Ewdokimowa. Autor skoncentrował się na jego teologii przebóstwienia ze szczególnym uwzględnieniem liturgii, prezentowanej przez Ewdokimowa jako swoisty „teomaterializm”, tzn. w słowach, gestach i przestrzeni liturgii jest „namacalny Bóg”, który pozwala wierzącemu Siebie rozpoznać, doświadczyć, wejść w intymną relację, zakosztować nieba na ziemi i przejść drogę Boskiego upodabniania się.


Słowa kluczowe


duchowość wschodnia; teologia liturgii; duchowość liturgii; liturgia bizantyjska; teomaterializm

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Clement Olivier, La vita e le opere di Paul Evdokimov, in: Paul Evdokimov, La santità nella tradizione della Chiesa Ortodossa, Microcosmo 4, Fossano 1972, p. 5-99.

Evdokimov Paul, L'Orthodoxie, Bibliothèque Théologique, Delachaux et Niestlé, Neuchatel, Paris 1959.

Evdokimov Paul, La Connaissance de Dieu selon la Tradition Orientale. L'enseignement patristique, liturgique et iconographique, X. Mappus, Lyon 1967.

Evdokimov Paul, La nouveauté de l'Esprit. Etudes de spiritualité, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles 1977.

Evdokimov Paul, La Prière de l'Eglise d'Orient. La Liturgie Byzantine de Saint Jean Chrysostome (Approches Oecuméniques), Edité par Ed. Salvator, Paris−Tournai 1966.

Evdokimov Paul, Le Buisson ardent, Editions P. Lethielleux, Paris 1981.

Evdokimov Paul, L'Esprit Saint dans la Tradition Orthodoxe (Bibliothèque Oecuménique. Théologie sans frontières 10), Éditions du Cerf, Paris 1969.

Gajek Giovanni S., La Chiesa Domestica in una prospettiva orientale, Centro Russia Ecumenica, Roma 1984, p. 20-24.

Gajek Jan S., Paweł Nikołajewicz Ewdokimow (1901-1970) − świadek prawosławia na Zachodzie i jego eklezjologia, „Roczniki Teologiczne” 45(1995), z. 7, p. 18-36.

Gianazza Pier G., Paul Evdokimov cantore dello Spirito Santo, Biblioteca di Scienze Religiose 52, Roma 1983.

Pecheff-Evdokimov Nina, Mon père, „Contacts” 23(1971), p. 225-229.

Taft Robert F., Oltre l'oriente e l'occidente. Per una tradizione liturgica viva, Lipa, Roma 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.3-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)