Wybrane aspekty relacji nauk przyrodniczych do teologii

Paweł Tambor

Abstrakt


Artykuł jest pewną krytyką współczesnej metodologicznej refleksji nad stanem dyskusji między teologią (w szczególności teologią fundamentalną) a naukami przyrodniczymi. Autor ukazuje w pracy, że w świecie nauk w sensie science dokonuje się wciąż specyficzny rozwój metodologii, która wraca do posługiwania się takimi pojęciami, jak wyjaśnianie, natura zjawisk, prawda teorii naukowych i in. Wskazuje na te zjawiska we współczesnej nauce, które są istotne dla refleksji teologicznej zarówno na poziomie metodologicznym, jak i przedmiotowym. Nakreśla wreszcie pewien zarys problemów, z którymi boryka się zwłaszcza współczesna kosmologia, a które mogą się okazać szczególnie istotne dla teologii fundamentalnej.


Słowa kluczowe


teologia; nauki przyrodnicze; metodologia; kosmologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderwald, Andrzej (2007). Teologia a nauki przyrodnicze. Opole: Red. Wyd. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Balashov, Yuri V., Alex Rosenberg (2002). Philosophy of Science. London: Routledge.

Chmielewski, Adam (1995). Filozofia Poppera. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Hajduk, Zygmunt (2004). Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Lublin: TN KUL.

Heller, Michał (2014). Nowa fizyka i nowa teologia. III. Kraków: Copernicus Center Press.

Hobson, Michael P. (2010). Bayesian Methods in Cosmology. Red. Michael P. Hobson, Andrew H. Jaffe, Andrew R. Liddle, Pia Mukherjee, David Parkinson. Cambridge: Cambridge University Press. (doi:10.1017/CBO9780511802461).

Kaucha, Krzysztof (2013). “Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46(1): 52-64.

Kragh, Helge (2015). Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii. Tłum. Tomasz Lanczewski. Kraków: Copernicus Center Press.

Lambert, Dominique (2018). Ryzykowne spotkanie teologii z nauką. Tłum. Paloma Korycińska. Kraków: OCLC.

Lemańska, Anna (2010). “Filozofia przyrody a teologia.” W: Przyrodoznawstwo–Filozofia–Teologia. Red. Jacek Meller, Adam Świeżyński, 167-78. Warszawa: UKSW.

Lennox, John C. (2009). God’s Undertaker. Oxford: Lion Book.

Łukasiewicz, Dariusz (2014). Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Kraków–Poznań: W drodze.

McGrath, Alister (1999). Nauka i religia. Tłum. Marek Chojnacki. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Mutschler, Hans-Dieter (2007). Fizyka i religia. Tłum. Józef Bremer. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Olszewski, Adam (2015). “Punkty styczności pomiędzy teologią a nauką.” W: Teologia nauki. Red. Janusz Mączka, Piotr Urbańczyk, 95-108. Kraków: Copernicus Center Press.

Rahner, Karl (2007). Pisma wybrane. Tłum. Grzegorz Bubel. T. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ratzinger, Joseph (2001). Prawda w teologii. Tłum. Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M.

Ruben, David-Hillel (2004). Explaining Explanation. London–New York: Routledge.

Rusecki, Marian (1994). Wiarygodność chrześcijaństwa. T. I. Lublin: TN KUL.

Seweryniak, Henryk (1993). “Zarys koncepcji teologii fundamentalnej.” Studia Płockie, 9-15.

Swinburne, Richard (2004). The Existence of God. Clarendon Press (doi:10.1093/acprof:oso/9780199271672.001.0001).

Walczak, Monika (2006). Racjonalność nauki. Lublin: TN KUL.

Walczak, Monika (2016). “Czy możliwa jest wiedza interdyscyplinarna?” Zagadnienia Naukoznawstwa 1(207): 113-26.

Wȩcławski, Tomasz (2005). “Metodologia teologii.” Poznańskie Studia Teologiczne 18: 7-24.

Życiński, Józef (2015). Elementy filozofii nauki. Wyd. II. Kraków: Copernicus Center Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)