Missiology at the Institute of Fundamental Theology of the John Paul II Catholic University of Lublin

Andrzej Pietrzak

Abstrakt


Misjologia w Instytucie Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II

Artykuł porusza problematykę obecności zagadnień misjologicznych w stuletniej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwłaszcza w Instytucie Teologii Fundamentalnej. W pierwszej części autor przedstawia jej kontekst społeczny i eklezjalny oraz etapy i sposoby obecności na uczelni. W części drugiej omawia najważniejsze osiągnięcia. W podsumowaniu postuluje się dalszy jej rozwój poprzez opracowanie oraz wydanie dokumentów papieskich na temat misji i polskiego podręcznika misjologii.


Słowa kluczowe


misjologia; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; modele inkulturacji; działalność misyjna; teologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ad Gentes (1965). The Second Vatican Council’s Decree on the Missionary Activity of the Church. Retrieved 13.04.2018, from http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html.

Balwierz, Marian (1982). Zarys filozofii religii z elementami religioznawstwa. Katowice: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

Balwierz, Marian (1984). “Duchowość misyjna jako istotny element osobowości współczesnego misjonarza.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 15: 31-41.

Balwierz, Marian (1984). “Idea misji Boskiej jako faktu eklezjalnego w doktrynie encyklik misyjnych papieży przedsoborowych.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16: 99-118.

Balwierz, Marian (1984). “Przyjmowanie orędzia wiary na przykładzie afrykańskich ludów Tanzanii.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 17: 109-132.

Balwierz, Marian (1985). The Holy Spirit and the Church as a subject of evangelization according to St. Irenaeus. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Balwierz, Marian (1990). “VI Pielgrzymka do Afryki.” Ethos 3(11/12): 491-494.

Balwierz, Marian. (1991). Wiara posłannictwem Kościoła w perspektywie misjologicznej, 269-285. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Bevans, Stivphen B. and Schroeder Roger P. (2004). Models of Contextual Theology. Maryknoll & New York: Orbis Books.

Dziura, Ryszard S. (2009). Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dziura, Ryszard S., Ed. (2004). Jezus Chrystus: ikona historii i wiary. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny KUL.

Evangelii Gaudium (2013). The Apostolic exhortation of Pope Francis on the Proclamation of the Gospel in Today’s World. Retrieved 21.03.2018, from https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html.

González, Justo L. (2003). Christian Thought Revisited. Thee Types of Theology. Maryknoll & New York: Orbis Books.

Karotemprel, Sebastian, et al. (1997). Kościół misyjny: podstawowe studium misjologii. Warszawa: Missio-Polonia.

Kopeć, Edward (1975). Teologia fundamentalna. Lublin.

Kroeger, James (2013). Papal Mission Wisdom: Five Mission Encyclicals 1919-1959. A Century of Catholic Mission Roman Catholic Missiology 1910 to the Present. S.B. Bevans. Oxford, Regnum Books International.

Libânio, João B. (1987). Teologia da libertação. Roteiro didático para um estudo. São Paulo: Edições Loyola.

Maximum Illud (1919). Apostolic Letter of Pope Benedict XV on the Propagation of the Faith Throughout the World. Retrieved 19.03.2018, from http://www.svdcuria.org/public/mission/docs/encycl/mi-en.htm.

Pietrzak, Andrzej (2002). Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła. Pieniężno: Referat Misyjny.

Pietrzak, Andrzej (2006). Teologia protestancka w Ameryce Łacińskiej – terra incognita. Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, 339-354. Toruń: Adam Marszałek.

Pietrzak, Andrzej (2010). Teologia da inculturação. Lublin.

Pietrzak, Andrzej (2013a). Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Andrzej (2013b). Prawa z Burgos. Abiit, non obitt. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, 971-984. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pietrzak, Andrzej (2014). Metoda widzieć-ocenić-działać a demokratyzacja Ameryki Łacińskiej. Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy – wyzwania – implikacje. Red. K. Krzywicka, 263-274. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Programy i plany studiów Instytutu Teologii Fundamentalnej 1956-. Archiwum KUL. WT II.3.4.5.

Redemptoris Missio (1990). The Encyclical Letter of Pope John Paul II on the Permanent Validity of the Church’s Missionary Mandate. Retrieved 30.03.2018, 2018, from http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html.

Sokołowski, Piotr A. (2005). Feliks Zapłata SVD (1914-1982). Życie i twórczość. Warszawa: Verbinum.

Sprawozdania Teologii Fundamentalnej 1948-1990. Archiwum KUL. WT 1.24.4.

Statut Akademickiego Koła Misyjnego Studentów Uniwersytetu Lub. (1927). Stowarzyszenia akademickie. Koło misjologiczne (1927-1939). Archiwum KUL. Rep. 124. No 256a.

Vagaggini, Cipriano (2005). Teologia. Pluralizm teologiczny. Kraków: Wydawnictwo Homini.

Żmuda, J. (1975). Akademickie Koło Misjologiczne przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie międzywojennym 1927-1939 r. Praca magisterska napisana pod kierunkiem Ks. Prof. dr. hab. Teofila Chodzidły na seminarium naukowym z religioznawstwa. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)