Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie eklezjologii

Krzysztof Kaucha

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dorobku (autorów, dzieł, zagadnień, przemian) lubelskiego ośrodka teologii fundamentalnej w zakresie eklezjologii. Artykuł składa się z następujących punktów: treści eklezjologiczne przed zainicjowaniem lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej (1), treści eklezjologiczne w twórczości ks. Edwarda Kopcia (2), eklezjologiczny dorobek ks. Stanisława Nagyego i jego uczniów (3), eklezjologiczny dorobek ks. Mariana Ruseckiego i jego uczniów (4) oraz zakończenia. W podsumowaniu stwierdzono, że w badaniach w zakresie eklezjologii zachodziły przemiany analogiczne do przemian w europejskiej eklezjologii katolickiej na przestrzeni ostatnich stu lat. Najpierw była to eklezjologia dogmatyczno-apologetyczna i polemiczna z prawosławiem rosyjskim (ks. P. Kremer), potem – u ks. E. Kopcia i ks. S. Nagyego – tradycyjna, utrzymana jeszcze w duchu apologetyki intelektualistycznej. W późniejszym okresie ks. Nagy przekształcał ją w eklezjologię posoborową o coraz wyraźniejszym profilu teologicznym i ekumenicznym, co czynił też ks. R. Łukaszyk. Największy wkład wniósł ks. M. Rusecki, który synchronizował eklezjologię z chrystologią (u ks. Kopcia i ks. Nagyego były one niezależne) i poszerzył argumentację na rzecz wiarygodności Kościoła. Jego dorobek jest rozwijany przez jego uczniów.


Słowa kluczowe


demonstratio catholica; eklezjologia apologetyczna; eklezjologia fundamentalna; eklezjologia katolicka; fakt eklezjologiczny; Kościół Chrystusowy; Kościół katolicki; lubelska szkoła teologii fundamentalnej; prawdziwość Kościoła; teologia fundamentalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kaucha, Krzysztof. “Czy Kościół jest wiarygodny? Dlaczego? Zawsze? Odpowiedź ks. Mariana Ruseckiego” [Is the Church Credible? Why? Always? Reply by Rev. Marian Rusecki]. W: Wiara pod lupą. Współczesne pytania o racjonalność wiary [Faith Under the Scope. Contemporary Questions about Reasonableness of the Faith]. Red. Rajmund Pietkiewicz, 125-146. Wrocław: Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 2014.

Kaucha, Krzysztof. Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej [Credibility and Faith according to Lublin School of Fundamental Theology]. W: Wiara – wiarygodność [Faith – Credibility]. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność Kościoła i jej uzasadnianie w twórczości naukowej M. Ruseckiego” [The Church’s Credibility and Its Justyfying in Scholar Work by M. Rusecki]. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 133-145. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kumorek, Adam. Wiarygodność chrześcijaństwa w pismach kardynała Stanisława Nagyego SCJ. Warszawa, 2013 (rozprawa doktorska, recenzent ks. Marek Skierkowski).

Krzyszowski, Zbigniew. “Mysterium Ecclesiae w myśli naukowej Księdza Profesora Mariana Ruseckiego” [Mysterium Ecclesiae in Scholar Thought by Rev. Professor Marian Rusecki]. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin [Festschrift Dedicated to Honor Rev. Professor Marian Rusecki at His 65th Birthday]. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 123-131. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Leksykon Teologii Fundamentalnej [Lexicon of Fundamental Theology]. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Łukaszyk, Romuald. “Pięćdziesięciolecie teologii fundamentalnej na KUL (1919-1968)” [Fifty Years of Fundamental Theology at KUL (1919-1968)]. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 15(1968), 2: 5-53.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej” [Section of Fundamental Theology]. W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993 [75 Years of Catholic University of Lublin Jubilee Book. Contribution to Polish Culture in the Period of 1968-1993]. Red. Marian Rusecki, 188-197. Lublin: RW KUL, 1994.

Roczniki Teologiczne 43(1996), 2.

Roczniki Teologiczne 31(1984), 2.

Rusecki, Marian. Traktat o Kościele [Treatise on the Church]. Red. Krzysztof Kaucha, Piotr Królikowski, Jacenty Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. T 1: Z teorii teologii fundamentalnej [Credibility of Christianity. Vol. 1: From the Theory of Fundamental Theology]. Lublin: TN KUL, 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)