Dorobek lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie chrystologii

Jacenty Mastej

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest ukazanie dorobku lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej w zakresie chrystologii. W części pierwszej przedstawiono krótki zarys badań chrystologicznych z równoczesnym uwyraźnieniem najważniejszych publikacji naukowych lubelskiego ośrodka w zakresie chrystologii. W części drugiej zaprezentowano istotne cechy lubelskiej chrystologii fundamentalnej.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; chrystologia; lubelska szkoła teologii fundamentalnej; mesjańska świadomość; cud; krzyż; zmartwychwstanie; wiara; wiarygodność chrześcijaństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderwald, Andrzej. “Znakowe ujęcie cudu we współczesnej teologii fundamentalnej. Koncepcja Księdza Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 99-109. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Bartnik, Czesław S. “Metoda znakowo-personalistyczna w ujęciu Profesora Mariana Ruseckiego”. W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 69-73. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Borto, Paweł. “Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmartwychwstanie.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 9: 55-76.

Borto, Paweł. “Zmartwychwstanie ciała według Katechizmu Kościoła Katolickiego.” Kieleckie Studia Teologiczne 12(2013): 7-26.

Borto, Paweł. “Znaki Zmartwychwstałego.” W: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj. Red. Daniel Swend, Paweł Borto, 85-112. Radom: Wydawnictwo Ave, 2012.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59-67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Personalizm polski. Red. Marian Rusecki, 415-427. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75-81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny.” W: Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, 211-224. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46(2013), 1: 52-64.

Kaucha, Krzysztof. “Argument werytatywny.” W: Marian Rusecki. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi?, 172-195. Lublin: TN KUL, 2010.

Kaucha, Krzysztof. “Argument kaloniczny na wiarygodność chrześcijaństwa.” Ethos 19(2006), 1-2: 135-147.

Kaucha, Krzysztof. “Arguments for the credibility of Christianity in John Paul II’s encyclical Fides et ratio”. Lateranum. Facoltà di Teologia 70(2004), 3: 475-487.

Kaucha, Krzysztof. “Czy grób naprawdę był pusty? Całun Turyński w teologii fundamentalnej.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 59(2012), 4: 21-49.

Kaucha, Krzysztof. Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Kaucha, Krzysztof. “Sensotwórczy argument w świetle nauczania Jana Pawła II.” W: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Red. Damian Bryl, Bogusław Kochaniewicz, Janusz Nawrot, Elżbieta Kotkowska, 447-460. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2012.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” W: Wiara – wiarygodność. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie, 2014.

Kaucha, Krzysztof. “Współczesne konteksty chrześcijaństwa i jego wiarygodność.” W: Współczesny kontekst chrześcijaństwa. Red. Przemysław Artemiuk, 234-265. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016.

Kopeć, Edward. “Apologia zmartwychwstania Chrystusa w pierwotnej kerygmie apostolskiej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 6(1959), 3: 57-75.

Kopeć, Edward. “Chrystofanie jako znaki zmartwychwstania Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 25(1978), 2: 21-29.

Kopeć, Edward. “Chrystologia w świetle historii zbawienia.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 6(1953), 74-85.

Kopeć, Edward. “Chrystologiczna koncentracja w teologii.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22(1975), 2: 59-71.

Kopeć, Edward. “Ewangelia św. Pawła jako świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa.” W: Ze współczesnej problematyki biblijnej. Red. Stanisław Łach, 93-113. Lublin: TN KUL, 1961.

Kopeć, Edward. “Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24(1977), 4: 107-118.

Kopeć, Edward. “Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Historia i Tajemnica. Red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, 73-99. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Nowe próby interpretacji orędzia paschalnego.” Ateneum Kapłańskie 64(1972), 1-2: 101-111.

Kopeć, Edward. “Problematyka rozpoznania cudu.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 13(1966), 2: 5-22.

Kopeć, Edward. “Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej.” Collectanea Theologica 30(1959), 83-108.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna. Lublin: RW KUL, 19763.

Kopeć, Edward. “Über den motivationswert des Wunders.” Collectanea Theologica 46(1976), f. spec., 45-57.

Kopeć, Edward. “Walor motywacyjny cudów.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 19(1972), 2: 99-110.

Kopeć, Edward. “Zmartwychwstanie Chrystusa jako realny fakt i wydarzenie zbawcze.” W: Jezus Chrystus. Historia i tajemnica. Red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, 246-277. Lublin: TN KUL, 1982.

Kopeć, Edward. “Znaczenie chrystologicznej koncentracji w teologii współczesnej.” W: Chrystocentryzm w teologii. Red. Edward Kopeć, 7-16. Lublin: RW KUL, 1977.

Kopeć, Edward. “Znaczenie personalistycznej koncepcji wiary dla apologetyki współczesnej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 11(1964), 2: 5-18.

Kopeć, Edward. ”Problematyka cudu w apologetyce współczesnej.” W: Pod tchnieniem Ducha Świętego. Red. Marian Finke, 267-282. Poznań–Warszawa–Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.

Kopeć, Edward. ”Świadkowie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 7(1960), 1: 5-43.

Ledwoń, Ireneusz S. “Apologia wiary w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Perspektywa teologicznofundamentalna.” W: Catechetica Porta Fidei. Red. Andrzej Kiciński, Piotr Goliszek, 23-38. Lublin: Natan, 2012.

Ledwoń, Ireneusz S. Historyczność Jezusa Chrystusa. Skrypt dla doktorantów. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Historyczność wydarzeń krzyża.” Studia Paradyskie 8(1998), 203-226.

Ledwoń, Ireneusz S. “Radość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości. Red. Arnold Zawadzki, 13-23. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Ledwoń, Ireneusz S. U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu. Kraków: Ośrodek Studiów Franciszkańskich, 2004.

Ledwoń, Ireneusz S. “Znak świętości jako motyw wiarygodności objawienia w ujęciu René Latourelle’a.” Roczniki Teologiczne 43(1996), 2: 159-170.

Mastej, Jacenty. “Apologijny wymiar świadectwa wiary chrześcijańskiej.” Studia Catholica Podoliae 5(2006), 219-234.

Mastej, Jacenty. “Czy Jezus wiedział, że jest Mesjaszem? Mesjańska świadomość Jezusa z Nazaretu.” Lumen Bibliae 4(2014), 117-134.

Mastej, Jacenty. “Eklezjalny wymiar aktu wiary chrześcijańskiej i jego personalizujące znaczenie.” Roczniki Teologiczne 47(2000), 9: 105-121.

Mastej, Jacenty. “Eklezjogeneza rezurekcyjna.” W: In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. Red. Krzysztof Góźdź, t. 1, 363-372. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Eklezjotwórcza funkcja wiary.” Studia Leopoliensia 6(2013), 181-189.

Mastej, Jacenty. “Funkcje zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczne 62(2015), 9: 77-100.

Mastej, Jacenty. “Inkarnacyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys metodologiczny argumentu inkarnacyjnego.” Roczniki Teologiczne 64(2017), 9: 19-30.

Mastej, Jacenty. Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Paksystyczna wiarygodność chrześcijaństwa. Zarys argumentu.” W: Kościół i dar pokoju. Red. Marek Chojnacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 201-217. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2016.

Mastej, Jacenty. “Paschalna geneza wiary chrześcijańskiej.” Roczniki Teologiczne 51(2004), 9: 97-113.

Mastej, Jacenty. “Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedicta XVI.” W: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera. Red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 135-151. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Mastej, Jacenty. “Problematyka wiary w deklaracji Dominus Iesus.” W: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”. Red. Marian Rusecki, 169-186. Lublin: TN KUL, 2001.

Mastej, Jacenty. “Sperancyjna wiarygodność chrześcijaństwa w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58(2011), 3: 17-35.

Mastej, Jacenty. Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Mastej, Jacenty. “Świadectwo w argumentacji za wiarygodnością chrześcijaństwa.” Verbum Vitae 27(2015), 227-249.

Mastej, Jacenty. “The staurological credibility of the genesis of the Church.” Resovia Sacra 21(2014), 385-400.

Mastej, Jacenty. “Znaki wiarygodności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.” W: Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego świata. Red. Zdzisław Kupisiński, Stanisław Grodź, 199-214. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Mastej, Jacenty. ”Rezurekcyjny charakter posłannictwa Jezusa Chrystusa.” Roczniki Teologiczne 54(2007), 9: 61-78.

Nagy, Stanisław. “Sekcja Teologii Fundamentalnej.” W: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Red. Marian Rusecki, 188-197. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1994.

Rusecki, Marian, Jacenty Mastej. “Metodologia chrystologii fundamentalnej. Demonstratio christiana.” Studia Nauk Teologicznych PAN 2(2007), 97-115.

Rusecki, Marian, Jarosław Popławski, Jacenty Mastej. „Historyczność Jezusa Chrystusa.” W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 504-521. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M 2002.

Rusecki, Marian. “Antropologia paschalna (homo paschalis).” W: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin. Red. Przemysław Kantyka, 289-298. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. “Bonatywny wymiar cudu.” W: Z zagadnień dobra i zła według Biblii. Red. Jan Flis, 65-88. Lublin: RW KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Chrystyczny wymiar zbawczej ekonomii Boga i jej wiarygodność.” Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii 58(2011), 3: 5-16.

Rusecki, Marian. “Cud a słowo.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30(1983), 6: 229-238.

Rusecki, Marian. “Cud jako znak i symbol.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28(1981), 2: 79-95.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetyce F.D.E. Schleiermachera.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35(1988), 2: 83-94.

Rusecki, Marian. “Cud w apologetycznej myśli Błażeja Pascala.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 37(1990), 2: 5-20.

Rusecki, Marian. Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL, 1996.

Rusecki, Marian. Cud w myśli chrześcijańskiej. Lublin: TN KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Cud w nauczaniu Marcina Lutra.” Z problemów Reformacji 6(1993), 79-87.

Rusecki, Marian. “Czy zmartwychwstanie jest cudem?” W: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu. Red. Czesław S. Bartnik, Hugolin Langkammer, Krzysztof Góźdź, 219-233. Lublin: RW KUL, 1996.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 32(1985), 2: 23-37.

Rusecki, Marian. “Ewolucja funkcji motywacyjnej cudu w genezie aktu wiary.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 33(1986), 2: 95-120.

Rusecki, Marian. Fenomen chrześcijaństwa. Wkład w kulturę. Lublin: Gaudium, 2001.

Rusecki, Marian. “Formuły wiary i hymny liturgiczne w kerygmacie paschalnym.” Roczniki Teologiczne 52(2005), 9: 37-50.

Rusecki, Marian. “Funkcja argumentacyjna cudu w pierwszych trzech wiekach Kościoła.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26(1979), 2: 29-40.

Rusecki, Marian. “Funkcje cudu jako znaku.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 27(1980), 2: 51-70.

Rusecki, Marian. Funkcje cudu. Sandomierz–Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs. Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2001.

Rusecki, Marian. “Historyczne istnienie Jezusa z Nazaretu. Źródła poznania.” W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. Marian Rusecki, 138-146. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “J.H. Newmana religijne rozumienie cudu.” W: Historia i Logos. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Czesława S. Bartnika. Red. Kazimierz Macheta, Krzysztof Góźdź, Mirosław Kowalczyk, 116-129. Lublin: RW KUL, 1991.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux osobowe ujęcie cudu.” W: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM. Red. Gabriel Witaszek, Antoni Paciorek, Andrzej Kiejza, 373-384. Lublin: RW KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Kryteria historyczności cudów Jezusa.” Roczniki Teologiczne 54(2007), 6: 317-334.

Rusecki, Marian. “Łączność chrystologii z eklezjologią w teologii fundamentalnej w aspekcie metodologicznym.” W: Świadek Chrystusowych cierpień. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. profesorowi Adamowi Kubisiowi, byłemu rektorowi PAT. Red. Józef Morawa, 669-688. Kraków: Wydawnictwo PAT 2004.

Rusecki, Marian. “Maryjny aspekt cudu.” Roczniki Teologiczne 40(1993), 2: 97-102.

Rusecki, Marian. “Miłość jako motyw wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Miłość w postawie ludzkiej. Red. Walerian Słomka, 229-247. Lublin: TN KUL, 1993.

Rusecki, Marian. “Modele uzasadnień wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej. Lublin, 18-21 września 2001. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 355-402. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną.” W: Teologia wobec zjawisk paranormalnych. Red. Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej, 5-13. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.

Rusecki, Marian. “Orędzie św. Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa.” W: „In persona Christi”. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1. Red. Krzysztof Góźdź, 349-361. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2006.

Rusecki, Marian. “Pedagogiczne funkcje cudu według św. Grzegorza Wielkiego.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 30(1983), 2: 33-49.

Rusecki, Marian. “Personalistyczna koncepcja aktu wiary według Jeana Mouroux.” W: In Christo Redemptore. Księga pamiątkowa ku czci ks. Profesora Jerzego Misiurka. Red. Jarosław Popławski, 265-279. Lublin: RW KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Pozachrześcijańskie świadectwa o historycznym istnieniu Jezusa.” W: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. Marek Chmielewski, 361-375. Lublin: RW KUL, 1999.

Rusecki, Marian. Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich. Lublin: TN KUL, 2001.

Rusecki, Marian. “Problem dowodzenia z cudu w drugiej szkole augustyńskiej.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 35(1988), 2: 65-82.

Rusecki, Marian. “Problem wiarygodności chrześcijaństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego.” Ethos 6(1993), 4: 186-198.

Rusecki, Marian. “Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny.” Resovia Sacra 6(1999), 27-37.

Rusecki, Marian. “Pusty grób znakiem wiarygodności zmartwychwstania.” W: Zmartwychwstał prawdziwie. Red. Antoni Paciorek, Antoni Tronina, Piotr Łabuda, 339-346. Tarnów: Biblos, 2010.

Rusecki, Marian. “Rola motywacyjna cudu według św. Tomasza z Akwinu.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 26(1979), 3: 93-106.

Rusecki, Marian. “Rozum i wiara z perspektywy teologii fundamentalnej w świetle encykliki Fides et ratio.” Analecta Cracoviensia 34(2002), 241-261.

Rusecki, Marian. “Soteryczny wymiar cudu.” Collectanea Theologica 58(1988), 1: 71-87.

Rusecki, Marian. “Świętego Augustyna teologiczne rozumienie cudu i jego funkcji.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 31(1984), 2: 107-124.

Rusecki, Marian. “Teofanijny charakter cudu.” Collectanea Theologica 57(1987), 4: 39-54.

Rusecki, Marian. “Teologia cudu.” W: Cuda w sprawach kanonizacyjnych. Red. Wiesław Bar, 11-94. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, 2006.

Rusecki, Marian. “Teologicznofundamentalna myśl Księdza Józefa Kudasiewicza.” W: W posłudze Słowa Pańskiego. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin. Red. Stanisław Bielecki, Hubert Ordon, Henryk Witczyk, 23-32. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 1997.

Rusecki, Marian. Traktat o cudzie. Lublin: Komitet Nauk Teologicznych PAN –Wydawnictwo KUL, 2006.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: TN KUL, 2010.

Rusecki, Marian. “Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa.” W: Ksiądz Profesor Marian Rusecki. Doktor „honoris causa” Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 61-76. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2012.

Rusecki, Marian. “Wiara i rozum w świetle encykliki Fides et ratio.” W: Nauka – wiara. Rola filozofii. Red. Marek Słomka, 109-128. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rusecki, Marian. “Wiara jako odpowiedź człowieka na Boże objawienie.” W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. Marian Rusecki, Edward Pudełko, 43-54. Lublin: RW KUL, 1995.

Rusecki, Marian. Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin: TN KUL, 1994.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej.” Studia Warmińskie 30(1993), 377-390.

Rusecki, Marian. “Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus jedyny i uniwersalny Zbawiciel. Sympozjum. Red. Zbigniew Morawiec, 19-35, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2001.

Rusecki, Marian. Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988.

Rusecki, Marian. “Współczesne teorie kwestionujące historyczność Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary. Red. Ryszard Dziura, 52-61. Lublin: TN KUL, 2004.

Rusecki, Marian. “Za kogo uważał się Jezus? Mesjańska świadomość Jezusa.” W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. Marian Rusecki, 146-151. Lublin: RW KUL, 1992.

Rusecki, Marian. “Zagadnienie personalizmu w pracach badawczych Wydziału Teologii KUL (1968-1993).” Roczniki Teologiczne 43(1996), 4: 249-263.

Rusecki, Marian. “Źródła pozachrześcijańskie historyczności Jezusa Chrystusa.” W: Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary. Red. Ryszard Dziura, 37-46. Lublin: TN KUL, 2004.

Skierkowski, Marek. “Krzyż w teologii fundamentalnej. Sprawozdanie ze Zjazdu Teologów Fundamentalnych, Płock–Sikorz, 16-17.04.1998 r.” Studia Paradyskie 8(1998), 181-190.

Tomczak, Ryszard. “Ewolucja interpretacji funkcji cudów Jezusa w teologii XX wieku w ujęciu M. Ruseckiego.” W: Scio Cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 111-122. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)