Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej

Paweł Borto

Abstrakt


W 100-letnią tradycję istnienia Wydziału Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wpisuje się dziedzina określana jako teologia fundamentalna. Znalazła się w programie studiów teologicznych od samego początku, tak iż z perspektywy ostatnich lat można powiedzieć o powstaniu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej. Autor niniejszego artykułu postanowił przedstawić, w jaki sposób w obrębie tej szkoły rozumie się Boże Objawienie, czyli jedno z istotnych zagadnień, które jest zarówno podstawą wszelkiej teologii, jak również przedmiotem namysłu w obrębie teologii fundamentalnej. W tym celu autor przedstawił najpierw znaczenie refleksji nad pojęciem Objawienia Bożego, a następnie wskazał autorów, których działalność naukowa związana była z istnieniem lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej i którzy zajmowali się refleksją nad Bożym Objawieniem. W kolejnych punktach artykułu przedstawione zostało rozumienie Bożego Objawienia w kategoriach personalistycznych, właściwych dla wspomnianego środowiska teologicznego, znaczenie Bożego Objawienia w teologicznej interpretacji religii oraz pojmowanie wiarygodności Objawienia.


Słowa kluczowe


teologia fundamentalna; lubelska szkoła teologii fundamentalnej; Objawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borto, Paweł. Objawienie a Tradycja w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca. Kielce: Jedność, 2007.

Borto, Paweł. “Yves’a Congara rozumienie Objawienia”. W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 131-148. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Dola, Tadeusz. “Personalistyczna koncepcja teologii fundamentalnej ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 59-67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Greco, Carlo. Rivelazione di Dio e ragioni della fede: un percorso di teologia fondamentale. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2012.

Guzowski, Krzysztof. “Personalizm Objawienia i wiary w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 75-81. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Hart, Ray L. Unfinished Man and the Imagination. Toward an Ontology and a Rhetoric of Revelation. New York, 1968.

Hoping, Helmut. “Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstituzion über die göttlische Offenbarung.” W: Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Red. Peter Hünermann, Bernd J. Hilberath, 695-831. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 2009.

Kaucha, Krzysztof. “Teologia personalistyczna.” W: Koncepcje teologii katolickiej. Red. Marek Choj- nacki, Józef Morawa, Andrzej A. Napiórkowski, 87-110. Kraków: Salwator, 2013.

Kaucha, Krzysztof. “Wiarygodność i wiara w ujęciu lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej.” W: Wiara a wiarygodność. Red. Damian Wąsek, 49-85. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 2014.

Kopeć, Edward. “Pojęcie objawienia Bożego.” W: Dogmatyka katolicka: tom wstępny. Red. Wincenty Granat, 95-115. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1965.

Kopeć, Edward. Teologia fundamentalna. Lublin: KUL, 1976.

Ledwoń, Ireneusz S. „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin: KUL, 2006.

Ledwoń, Ireneusz S. “Koncepcja objawienia według René Latourelle’a.” W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 31-42. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Ledwoń, Ireneusz S. Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według René Latourelle’a. Lublin: Polihymnia, 1996.

Ledwoń, Ireneusz S. “Objawienie jako kryterium prawdziwości religii w świetle teologii religii”. Zborník sociologických a religionistických štúdií 2(2012), 59-80.

Ledwoń, Ireneusz S. “Problematyka teologicznoreligijna w myśli ks. Mariana Ruseckiego.” W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. Ireneusz S. Ledwoń, Krzysztof Kaucha, Zbigniew Krzyszowski, Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak, 157-170. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Lorizio, Giuseppe. “Teologia della rivelazione ed elementi di cristologia fondamentale.” W: Teologia fondamentale. 2. Fondamenti. Red. Giuseppe Lorizio, 7-234. Roma: Città Nuova, 2005.

Łukaszyk, Romuald. “Religie niechrześcijańskie w ocenie teologii współczesnej”. Ateneum Kapłańskie 73(1969), 247-259.

Łukaszyk, Romuald. “Objawienie kosmiczne jako pierwszy etap objawienia się Boga”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 24(1977), 141-153.

Mastej, Jacenty. “Osobowy charakter objawionego przedmiotu wiary chrześcijańskiej”. Resovia Sacra 7(2000), 45-71.

Mastej, Jacenty. “Znakowa koncepcja Objawienia ks. profesora Mariana Ruseckiego”. W: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów. Red. Bogusław Kochaniewicz, 77-86. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

Rahner, Karl. Schriften zur Theologie, Band XIV. Im Sorge um die Kirche. Zürich–Einsiedeln–Köln: Benzinger, 1980.

Ruggieri, Giuseppe. “La problematica della rivelazione come «concetto fondamentale» del cristianesimo”. W: La teologia della Rivelazione. Red. Donato Valentini, 81-105. Padova: Messaggero, 1996.

Rusecki, Marian. “Argumentacja w teologii fundamentalnej”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 109-110. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. “Elementy personalistycznej teologii fundamentalnej w ujęciu Edwarda Kopcia”. Roczniki Teologiczne 32(1985), 9: 23-37.

Rusecki, Marian. “Elementy zbawcze w religiach pozachrześcijańskich”. W: Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze, 2-21 kwietnia 1998 r.. Red. Wojciech Kluj, 21-61. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999.

Rusecki, Marian. “Geneza religii”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 431-440. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Rusecki, Marian. Istota i geneza religii. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1997.

Rusecki, Marian. “Jeana Mouroux elementy personalistycznej koncepcji Objawienia”. Roczniki Teologiczne 47(2000), 9: 13-29.

Rusecki, Marian. “Objawieniowa geneza religii”. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red. Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, 789-799. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000.

Rusecki, Marian. “Pojęcie Objawienia Bożego w religiach”. Roczniki Teologiczne 46(1999), 9: 13-27.

Rusecki, Marian. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o religii. Warszawa: Verbinum, 2007.

Rusecki, Marian. Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2010.

Rusecki, Marian, Ireneusz S. Ledwoń, “Objawienie Boże”. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. Marian Rusecki, Krzysztof Kaucha, Ireneusz S. Ledwoń, Jacenty Mastej, 859-871. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.

Seckler, Max. “Il concetto di rivelazione”. W: Corso di teologia fondametale. 2. Trattato sulla rivelazione. Red. Walter Kern, Hermann J. Pottmeyer, Max Seckler, 66-94. Brescia: Queriniana 1990.

Tanzella-Nitti, Giuseppe. Teologia della credibilità. La teologia fondamentale e la sua dimensione di apologia. Roma: Città Nuova, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.9-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)