Anglikanie i metodyści znów razem? Odnowienie jedności kościelnej między anglikanami i metodystami w Wielkiej Brytanii wedle dokumentu Misja i Służba w Przymierzu

Przemysław Kantyka

Abstrakt


Artykuł przedstawia najnowszą propozycję agend Wiary i Ustroju Kościoła Anglii oraz Kościoła Metody stycznego w Wielkiej Brytanii, aby przywrócić anglikańsko-metodystyczną jedność kościelną w Wielkiej Brytanii. Gdyby obustronnie przyjęto dokument Misja i Służba w Przymierzu, umożliwiłoby to wprowadzenie episkopatu w brytyjskim Kościele Metodystycznym, dokonywanie święceń prezbiteratu duchownych metodystycznych przez biskupa, a w rezultacie wzajemne uznanie i możliwość wymiany posługiwania duchownego w obu Kościołach. Propozycja wprowadzenia święceń biskupich w Kościele Metodystycznym zakłada święcenie do stopnia episkopatu każdorazowo wybieranego Przewodniczącego Konferencji. Następnie tak wyświęcony Prezydent-biskup dokonywałby święceń prezbiterów metodystycznych. Co do prezbiterów metodystycznych, którzy nic zostali wyświęceni przez biskupa, dokument zakłada uznanie ich posługiwania przez Kościół Anglii na zasadzie „znośnej anomalii”. Takie rozwiązanie rodzi jednak wiele pytań i teologicznych wątpliwości.


Słowa kluczowe


Kościół Anglii; Kościół metodystyczny; anglikanie; metodyści; przymierze; jedność kościelna; Misja i Służba w Przymierzu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anglican-Methodist Covenant, 2003, www.anglican-methodist.org.uk/cotc3.doc (dostęp 12.02. 2018).

Anglican-Methodist International Commission for Unity in Mission: Into All the World: Being and Becoming Apostolic Churches, London: Anglican Consultative Council 2014.

Anglican-Methodist International Commission: Sharing in The Apostolic Communion, Lake Junaluska, NC: World Methodist Council 1996.

Council for Christian Unity of the General Synod of the Church of England: The Porvoo Common Statement, London: Church House 1993.

Dokumenty Soborów Powszechnych, oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, t. 1, Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.

Fuller Reginald H.: Anglican Self-Understanding and Anglican Traditions, w: Tradition im Luthertum und Anglikanismus, red. Günther Gassmann, Vilmos Vajta, (Oecumenica 1971/72), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1972, s. 175-190.

Gajda Piotr M.: Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/ TAI/pr_malzenskie_10.html (dostęp 13.02.2018).

General Synod: Mission and Ministry in Covenant. Church of England moves a step closer towards union with the Methodists, https://www.churchtimes.co.uk/articles/2018/16-february/ news/uk/general-synod-mission-and-ministry-in-covenant (dostęp 16.02.2018).

Kantyka Przemysław: Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Kantyka Przemysław: Metodyści, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, Lublin: TN KUL 2008, kol. 651-655.

Lambeth Conference of 1888, London: Wells Gardner, Darton & Co. 1888.

Leonis Papae XIII Litterae Apostolicae Apostolicae curae De ordinationibus Anglicanis, AAS 29 (1896/97), s. 198-202.

Napiórkowski Stanisław Celestyn: Modele jedności, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. Wacław Hryniewicz, Jan Sergisz Gajek, Stanisław Józef Koza, Lublin: TN KUL 1996, s. 479-503.

Pastuszko Marian: Szafarz święceń (kanony 1012-1023), „Prawo Kanoniczne” 43 (2000), nr 3-4, s. 117-251.

Sykes Norman: Old Priests and New Presbyter: The Anglican Attitude to Episcopacy, Presbyterianism and Papacy since the Reformation, Cambridge: University Press 1956.

Tavard George: The Quest for Catholicity: A Study in Anglicanism, London: Herder 1964 s. 38-39.

The Church of England, The Methodist Church: Mission and Ministry in Covenant. Report from The Faith and Order bodies of the Church of England and the Methodist Church, https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2017-10/mission-and-ministry-in-covenant.pdf (dostęp 12.01.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)