Człowiek jako osoba w antropologii mistycznej Włodzimierza Łosskiego

Krzysztof Leśniewski

Abstrakt


Pojęcie „osoba” od kilkunastu wieków ma wielkie znaczenie w cywilizacji europejskiej. Kształtowanie się jego zakresu treściowego uwarunkowane było wpływami filozoficznymi, teologicznymi i kulturowymi dwóch głównych centrów cywilizacyjnych Europy, a mianowicie cesarstwa bizantyńskiego i cesarstwa rzymskiego. Stąd też istotne staje się pytanie: jakie są różnice w rozumieniu pojęcia „osoba” w świecie chrześcijańskiego Wschodu i w świecie chrześcijańskiego Zachodu? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie artykuł stanowi refleksję nad poglądami wybitnego teologa prawosławnego Włodzimierza Łosskiego. Od kilkudziesięciu lat jego spuścizna teologiczna inspiruje zarówno teologów prawosławnych, jak i katolickich, stanowiąc istotny punkt odniesienia w interpretacji Ojców Kościoła.


Słowa kluczowe


osoba; człowiek; Bóg; antropologia teologiczna; Włodzimierz Łosski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar Hans Urs von: On the concept of person, „Communio” 13 (1986), s. 18-26.

Boecjusz: Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, tłum. Rafał Bielak, Agnieszka Kijewska, w: tenże, Traktaty teologiczne, Kęty: Antyk 2001, s. 66-84.

Burgos Juan Manuel: Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. Krzysztof Koprowski, Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II 2010.

Clément Olivier: Questions sur l’homme, Paris: Stock 1972.

Concepts of Person in Religion and Thought, red. Hans G. Kippenberg, Yme B. Kuiper, Andy F. Sanders, Berlin–New York, NY: De Gruyter 1990.

Crosby John F.: The Selfhood of the Human Person, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 1996.

Domański Juliusz: Trzy glossy do pojęć osoby i wspólnoty, „Acta Mediaevalia” 22 (2009), s. 187-194.

Granat Wincenty: Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1961.

Gunton Colin: Persons and Particularity, w: The Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church, red. Douglas H. Knight, Aldershot, England–Burlington, VT: Ashgate 2007, s. 97-107.

Harrison Nonna Verna: The human person as image and likeness of God, w: The Cambridge Companion to the Orthodox Christian Theology, red. Mary B. Cunningham, Elizabeth Theokritoff, Cambridge: Cambridge University Press 2008, s. 78-92.

Lossky Vladimir: Catholic Consciousness: Anthropological Implications of the Dogma of the Church, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum. T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 183-194.

Lossky Vladimir: Redemption and Deification, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 97-110.

Lossky Vladimir: The Theological Notion of the Human Person, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 111-123.

Lossky Vladimir: The Vision of God, tłum. Asheleigh Morehouse, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, 1983.

Łosski Włodzimierz: Teologia dogmatyczna, przeł. Henryk Paprocki, Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 2000.

Łosski Włodzimierz: Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. Maria Sczaniecka, Warszawa: PAX 1989.

Papanikolau Aristotle: Being with God. Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 2006.

Ratzinger Joseph: Concerning the notion of person in theology, „Communio” 17 (1990), s. 439-454.

Rodziński Adam: Osoba i kultura, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1985.

The Category of Person: Anthropology, Philosophy, History, red. Steven Lukes, Michael Carrithers, Steven Collins, Cambridge: Cambridge University Press 1987.

Tournier Paul: Le personnage et la personne, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé 1954.

Vogel Cornelia Johanna de: The Concept of Personality in Greek and Christian Thought, w: Studies in Philosophy and the History of Philosophy, vol. 2, red. John K. Ryan, Washington, D.C.: Catholic University of America Press 1963, s. 20-60.

Yannaras Christos: Postmodern Metaphysics, tłum. Norman Russell, Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press 2004.

Zizioulas John D.: Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London: Longman and Todd 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)