The Ecumenical Attitudes of Pope Francis

Hector Scerri

Abstrakt


Ekumeniczne postawy papieża Franciszka

Artykuł opisuje trzy główne postawy obserwowane w pierwszych pięciu latach pontyfikatu papieża Franciszka. Uwzględniając założenia i w nawiązaniu do wyników badań podjętych przez autora i zaprezentowanych przy okazji celebracji trzydziestolecia istnienia Instytutu Ekumenicznego KUL w październiku 2013 r., artykuł rozważa „kulturę spotkania”, coraz mocniej promowaną przez papieża Franciszka, Jego głęboko profetyczne gesty wyrażane podczas zgromadzeń ekumenicznych i wreszcie Jego przekonanie, że chrześcijanie różnych wyznań są współpielgrzymami w wędrówce do domu Ojca. Wspólnie idąc, chrześcijanie dążą do wspólnego wzrastania, przezwyciężając dawne różnice i przeszkody na drodze do jedności.


Słowa kluczowe


ekumenizm; postawy ekumeniczne; papież Franciszek; spotkanie; pielgrzymka; Bartłomiej I; Teodor II; Justin Welby

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Clifford, Catherine E. “A Dialogic Church”. In Go into the Street! The Welcoming Church of Pope Francis, edited by Thomas P. Rausch and Richard R. Gaillardetz. New York, Mahwah: Paulist Press, 2016.

Lamb, Christopher. Archbishop of Canterbury to lunch with Pope Francis today, “The Tablet online” (27 October 2017), http://www.thetablet.co.uk/news/7986/archbishop-of-canterbury-to-lunch-with-pope-francis-today (accessed 10.5.2018]

Pontifical Council for Christian Unity. L’ecumenismo di Papa Francesco. Vatican City: Centro Televisivo Vaticano, 2017. DVD.

Pope Francis. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013).

Pope Francis. Encyclical Letter Laudato Si’ (24 May 2015).

Pope Francis. “Address at the Coptic Orthodox Patriarchate, 27 April 2017.” http://w2.vatican.va/ content/francesco/en/speeches/2017/april/documents/papafrancesco_20170428_egitto-tawadrosii.html#Speech_of_the _Holy_Father_(accessed 10.5.20180.

Pope Francis. “Address, Pentecostal Church of Reconciliation, Caserta, 28 July 2014.” http://w2.vatican.va/ content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140728_caserta-pastore-traettino.html (accessed 7.5.2018).

Pope Francis. “Address to a Delegation from the Evangelical Lutheran Church of Germany, 18 December 2014”. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/december/ documents/ papa-francesco_20141218 _chiesa-evangelica-luterana.html (accessed 8.5.2018).

Pope Francis. “Address on the Greek island of Lesvos, 16 April 2016.” http://w2.vatican.va/ content/francesco/en/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-rifugiati.html (accessed 9.5.2018).

Pope Francis. “Address to Journalists on the Flight from Cuba to Mexico, 12 February 2016.” http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_ 20160212_cuba-messico-saluto-giornalisti.html (accessed 10.5.2018).

Pope Francis. “Message for the 48th World Communications Day, Communications at the Service of an Authentic Culture of Encounter (1 June 2014).” http://w2.vatican.va/ content/francesco/en/messages/ communications/documents/papa-francesco_20140124_ messaggio- comunicazioni-sociali.html (accessed 8.5.2018).

Pope Francis. “Address to His Holiness Moran Baselios Marthoma Paulose II, Catholicos of the Malankara Orthodox Syrian Church (5 September 2013),” L’Osservatore Romano, English, 11 September 2013, 6.

Pope Francis. “Return Flight Press Conference, 29 April 2017.” http://w2.vatican.va/content/ francesco/en/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170429_egitto-volo.html (accessed 10.5.2018)

Scerri Hector. “The Ecumenical Commitment of Pope Francis.” Roczniki Teologii Ekumenicznej 60(5) (2013): 25–42.

Scerri Hector. “Pilgrims and Wayfarers to, at and from Ecumenical Gatherings and Encounters.” Roczniki Teologiczne 61 (2014), fasc. 7: 43–60.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.7-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)