Intelletto e spirito. La via segreta di Dio

Gabriele Nanni

Abstrakt


Intelekt i duch. Ukryta ścieżka Boga

Artykuł opisuje działanie Ducha Świętego wewnątrz człowieka – poprzez intelekt oraz poza intelektem. Opisuje trzy doświadczenia świętych karmelitanek: M. Magdaleny de Pazzi (XVI w.), Marii Baouardy (XIX w.) oraz Edyty Stein (XX w.). Dwie pierwsze cierpiały z powodu czasowych opętań diabolicznych. Autor tekstu wyjaśnia, że w niektórych momentach Bóg może zawiesić ludzki rozum, by ochronić osobę na płaszczyźnie duchowej. Najcięższe doświadczenia – jeśli są przeżyte z Bogiem – pozwalają dojść do głębokiej z Nim jedności, do zjednoczenia przeobrażającego.


Słowa kluczowe


intelekt; rozum; opętanie; mistyka; zjednoczenie; Duch; dusza

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Bernardino di S. Angelo, carmelitano scalzo, Arbore della scienza del bene e del male. Opera teologica, morale, mistica, dogmatica, catechistica. Secondo la mente di S. Tommaso, Napoli 1718.

De Fiores S., Gambero L. (a cura di), Testi mariani del secondo millennio. Autori moderni dell'Occidente (secc. XVI-XVII), vol. 5.

Giovanni della Croce, Opere, Roma 2012.

Gregorius M., Homilia 29 in Evangelium, PL 76.

Michele di S. Agostino, Vita mariaforme, Edizioni Monfortane, Roma 1982.

Paolinelli M., Esperienza mistica, in «Teresianum. Ephemeridae carmeliticae», 49(1998)II, p. 518-583.

Possanzini S., Venerabile Michele di S. Agostino 1624-1687, in La dimensione del Carmelo, 1, Roma 1989.

Puccini V., Vita di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, Firenze 1739.

Royo Marin A., Teologia della perfezione cristiana, Roma 1961.

Scapin S., Carmelitano (a cura di), La vita alimentata dallo spirito di Maria (Vita mariaforme), Editrice Ancilla, Conegliano (TV) 1998.

Stein E., Scientia crucis, Roma 2003.

Tanquerey A., Compendio di teologia ascetica e mistica, Roma–Tournai−Parigi 1928.

Teresa di Gesù, Opere, Roma 2014.

Thomas de Aquino, Summa Theologiae, Milano 1987.

Vanhoye A.S.J., I carismi nel Nuovo Testamento, Roma 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)