Saint Vincent de Paul. Entre la conversion de l'ambition et le mysticisme de son action charismatique

Milad Sidky Zakhary

Abstrakt


Święty Wincenty a Paulo. Pomiędzy nawróceniem z ambicji a mistycyzmem działania charyzmatycznego

To studium, podjęte cztery wieki po pojawieniu się charyzmatu św. Wincentego a Paulo (1617-2017), jest zależne od „Wielkiego Świętego Wielkiego Stulecia” i od jego własnych relacji opisujących wewnętrzną i zewnętrzną stronę jego nawrócenia, jego charyzmat. Zarówno jego relacja, jak i nawrócenie odsłaniają w pewnym stopniu jego mistycyzm, który jest często niezauważany. Najwyższy przejaw młodości charyzmatu jest bezpośrednio proporcjonalny do głębi nawrócenia. Czy nie możemy już więcej pytać: czy to „czyny miłości tworzą czasy, w których są dokonywane”? Nasz Pan Jezus Chrystus dał na to odpowiedź: „Albowiem ubogich zawsze macie u siebie” (Mt 26,11). Ze swej strony papież Franciszek zachęca członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia słowami: „Zakorzenieni w doświadczeniu osobistym Chrystusa, będziecie mogli przyczynić się do propagowania «kultury miłosierdzia», która odnawia głęboko serca i otwiera je na nową rzeczywistość.


Słowa kluczowe


ubodzy/ubóstwo; caritas; nawrócenie; charyzmat; mistycyzm

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Animation Vincentienne, Au temps de St-Vincent-de-Paul … et aujourd'hui, (Cahier 25:1581-1981), Bordeaux, Imprimerie Biscaye-Conseil, 1981.

Brémond Henri, Histoire Littéraire du sentiment religieux en France depuis les guerres de religion jusqu'à nos jours, Paris, Librairie Armand Colin, 1967, t. III, vol. 1.

Coste Pierre (éd.), Saint Vincent de Paul : Correspondance, entretiens, documents, Paris, Lecoffre-Gabalda, 1920-1925, 14 volumes, complétés en 1970, par un 15ème volume. Édition électronique disponible sur le site: www.famvin.org.

Dodin André, «Saint Vincent de Paul mystique de l'action religieuse», in Mission et Charité, n° 29-30, Janvier-Juin 1968.

Dodin André, L'esprit vincentien: le secret de saint Vincent de Paul, Paris, Desclée De Brouwer, 1981.

En Prière avec la Famille Vincentienne, Pinerolo, Arti Grafiche «Alzani», 2004.

Guillaume Marie-Joëlle, Vincent de Paul, Un saint au Grand Siècle, Paris, éditions Perrin, 2015.

Maloney Robert P., Un Chemin vers les pauvres. Spiritualité de Vincent de Paul, traduit de l'anglais par raymonde Dubois, Paris, Desclée de Brouwer, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)