Towards Harmonious Relationship between Hierarchical and Charismatic Gifts

Jakub Walczak

Abstrakt


Ku harmonijnej relacji między darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi

Dokument Kongregacji Doktryny Wiary Iuvenescit Ecclesia zwraca uwagę na istnienie w Kościele darów hierarchicznych związanych z Jego wymiarem instytucjonalnym oraz darów charyzmatycznych związanych z Jego wymiarem charyzmatycznym. Wzajemne istnienie i dialog dwóch odrębnych podmiotów jest zawsze wyzwaniem. Każdy z nich wnosi coś swojego i charakterystycznego dla siebie. Każdy z nich powinien uwzględnić również istnienie tego drugiego podmiotu z jego cechami, jak również wzajemne zależności i okoliczności spotkania. Może to prowadzić do napięć i trudności we wzajemnych relacjach. Stąd pytanie o to, jak dążyć do tego, aby ta relacja była możliwie najbardziej harmonijna, jest nie tylko ciągle aktualne, ale przede wszystkim ważne. Staramy się podjąć to wyzwanie w przypadku darów hierarchicznych i charyzmatycznych w Kościele i proponujemy drogę do osiągnięcia celu, jakim jest harmonijna relacja między nimi.


Słowa kluczowe


dary hierarchiczne; dary charyzmatyczne; relacja z Bogiem; otwartość; dobra intencja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Caputo, John D. Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida. New York: Fordham University Press, 1997.

Derrida, Jacques. Of Hospitality. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Kant, Immanual. Perpetual Peace. New York: Liberal Art Press, 1957.

Kowalska, Fautyna M. Diary of Saint Maria Faustina Kowalska, Divine Mercy in my Soul, Stockbridge: Marian Press, 2005.

Manzanas, Ana M., Sanchez Jsús B. Cities. Borders and Spaces in Intercultural American Literature and Film. New York: Routledge, 2011.

Monge, Claudio. Dieu hôte. Recherche historique et théologique sur les rituels de l'hospitalité. Bucarest: Zeta books, 2008.

Nouwen, Henn J.M. “Hospitality”. Monastic Studies (1974), 10:1-28.

Nouwen, Henn J.M. I tre movimenti della Vita spirituale. Viaggio spirituale per l'uomo contemporaneo. Brescia: Edizioni Queriniana, 2002.

Ruiz, Federico. San Giovanni della Croce. Mistico e maestro, Bologna: Edizioni Dehoniane, 1989.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II. Constitutio Dogmantica de Ecclesia (21st of November 1964), 12. AAS(1965), 57:5-67.

San Juan de la Cruz. Obras completas. Novena Edición Preparada por E. Pacho. Burgos: Monte Carmelo, 2011.

The Congregation for the Doctrine of the Faith. “Letter Iuvenescit Ecclesia to the Bishops of the Catholic Church Regarding the Relationship Between Hierarchical and Charismatic Gifts in the Life and the Mission of the Church” (15th of May 2016), L'Osservatore Romano 135(15th of June 2016).

Walczak, Jakub. Christian Life as Spousal Hospitality. An Implicit Theme in the Writings of St. John of the Cross. Roma: Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.5-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)