„Nowe nowe media” a katecheza Kościoła

Jarosław Czerkawski

Abstrakt


Współczesny świat korzysta z mass mediów na skalę niespotykaną. Każda kultura i każde społeczeństwo przeniknięte jest medialną rzeczywistością. Media kształtują w wielu ludziach obraz świata inny od tego, jaki on jest w rzeczywistości. Poważnym zagrożeniem ze strony mediów jest rozluźnianie związków wspólnotowych między ludźmi. Człowiek, zakorzeniony w wirtualnym świecie, nie ma poczucia wspólnoty i życia dla i we wspólnocie. Budowanie poczucia wspólnoty jest jednym z ważnych zadań stojących przed Kościołem. Zajmując się mediami, Kościół nie wskazuje na ich negatywny obraz, lecz zaleca by kierujący mediami posługiwali się kryteriami moralnymi, odnoszącymi się wobec drugiego człowieka, dla jego dobra. Niewątpliwie przed katechezą Kościoła stoi poważne zadanie, jakim jest budowanie poczucia wspólnoty w człowieku, który korzystając z mediów rozluźnia swoją obecność we wspólnocie. Świat medialny, w szczególności mediów elektronicznych, stanowi ogromną przestrzeń do ewangelizacji i katechizacji, jaką może wykonać Kościół.


Słowa kluczowe


mass media; media elektroniczne; nowe nowe media; katecheza; wspólnota

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białek P. , Jak młody człowiek staje się dziś uczniem Jezusa, w: Chrześcijaństwo w dobie smartfonów, red. P. Rączka, P. Gruszczyński, Lublin 2015, s. 59-74.

Gruszczyński P.A., Być chrześcijaninem w epoce smartfonów, w: Chrześcijaństwo w dobie smartfonów, red. P. Rączka, P. Gruszczyński, Lublin 2015, s. 13-32.

Jones E.M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013.

Lepa A., Media jako problem współczesnej katechezy, www.katecheza.episkopat.pl/download/ Media_w_kat_ i_ewangel.doc, [dostęp: 09.06.2015].

Levison P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

Łęcki G., Media wizualne a katecheza: zagrożenia, wyzwania, zastosowania, w: Kultura – media – teologia, Warszawa 2011.

Marcyński K., Komunikacja religijna i media, Kraków 2016.

Mąkosa P., Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 5(60)2013, s. 115-128.

Mcquail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Parfianowicz W., Media, czyli co: środki masowego przekazu?, „Oaza” 2012, nr 105.

Rotkiewicz H., Pedagogiczne aspekty teorii środków masowego przekazu, Wrocław 1983.

Szymik J., Wuwer A., Kultura, literatura, społeczeństwo: Interdyscyplinarność́ a metodologia współczesnych badań teologicznych, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2(2007), s. 317-342.

Wiśniewski J., Samotność́ w sieci, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)