Działalność naukowo-dydaktyczna księdza Tadeusza Śmiecha

Jarosław Czerkawski

Abstrakt


Ks. Tadeusz Śmiech urodził się 27 października 1952 roku w Tempoczowie na terenie obecnego wojewódzctwa świętokrzyskiego, dawniej kieleckiego. Jego rodzicami byli ojciec Józef oraz matka Adela. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po otrzymaniu święceń pracował w duszpasterstwie. Następnie odbył specjalistyczne studia we Francji oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był pracownikiem Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz WSD, dyrektorem Referatu Katechetycznego. Znany jest jako autor programu oraz podręczników do katechezy, formator wielu pokoleń katechetów. Działalność naukowa ks. dr. Tadeusza Śmiecha dotyczyła przede wszystkim katechizacji. Skupiał wokół siebie ludzi, którzy podobnie jak on katechizację pojmowali jako pełną zaangażowania służbę Ewangelii. Ludziom, z nim współpracującym, zależało, by katechizacja była przeprowadzana w diecezji jak najlepiej. Bezustanne spotkania, prowadzone rozmowy i konsultacje owocowały konkretnymi katechetycznymi dziełami. Po zakończeniu pracy w Kurii diecezjalnej w Kielcach był duszpasterzem Polonii we Francji, następnie proboszczem polskiej parafii w Lyonie. Jawi się jako niestrudzony w swej działalności duszpasterskiej oraz dydaktycznej polegającej na ciągłym czuwaniu nad dziełem katechizacji.


Słowa kluczowe


katecheza; podręczniki do nauki religii; katechizmy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krześniak-Firlej D., Firlej W., Kaleta A., Tadeusz Śmiech, w: Bibliografia piśmiennictwa profesorów Seminarium Kieleckiego 1727-2001. Księga Jublieuszowa, red. D. Krześniak-Firlej, W. Firlej, A. Kaleta, Kielce 2002, s. 454-458.

Cudzik T.. Śp. ks. Tadeusz Śmiech. Wspomnienia pośmiertne, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 89 (2013), nr 5, s. 510-513.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)