Edukacja domowa a katecheza

Andrzej Kiciński

Abstrakt


Edukacja domowa jest podjęciem przez rodziców obowiązku nauczania, kształcenia i wychowania swoich dzieci w domu rodzinnym. Rodzice, w porozumieniu z właściwą instytucją szkolną, realizują założony plan nauczania według ustalonych przez siebie potrzeb i możliwości edukacyjnych swoich dzieci. Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, która nadzoruje nauczanie religii katolickiej w szkole, wydała Komunikat w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej. Dokument jest przejawem troski pasterskiej o dzieci i młodzież korzystającą z edukacji domowej. Kościół katolicki w Polsce nie poprzestaje na potwierdzaniu praw rodziców do decydowania o kształcie wychowania swojego potomstwa, lecz rozpoczyna pracę polegającą na otwieraniu nowych perspektyw i poszukiwaniu odpowiednich przestrzeni współpracy z rodzinami zaangażowanymi w edukację domową, aby ten proces przyniósł owoce w całościowym kształtowaniu młodych chrześcijan.


Słowa kluczowe


edukacja domowa; nauczanie religii w szkole; katecheza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecka-Prus J., Heleniak A., Raport z badań rodziców uczniów szkół w Drohiczynie, Drohiczyn 2016 [mps.].

Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004.

Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków: Impuls 2005.

Haug G., Agresja w przedszkolu, Kielce: Jedność 2003.

Janke A.W., Pedagogika rodziny na progu XXI wieku, Toruń: Akapit 2004.

Kantorowski J., Wychowanie w duchu tradycji kawaleryjskich, Kraków: Kantor Wydawniczy 2003.

Kiciński A., Prawa rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej w kontekście pedagogiki i Magisterium Kościoła, w: Pedagogika pastoralna, red. M. Marczewski, Lublin 2003, s. 73-82.

Levine M., Jak nie tracić głowy w szkole. O zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się, Poznań: Media Rodzina 2004.

Stebnicki W., Edukacja domowa. Edukacja przyszłości, [b.m.w.]: Fijorr Publishing Company 2014.

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Warszawa: Instytut Sobieskiego 2011.

Zakrzewscy M., & P., Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Warszawa: „Adam” 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.11-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)