Small Christian Communities Promote Family and Marriage Ministry in Eastern Africa

Joseph G. Healey

Abstrakt


Małe wspólnoty chrześcijańskie promujące rodzinę i małżeństwo w Afryce Wschodniej

Autor w swoim eseju dokonuje analizy roli Małych Wspólnot Chrześcijańskich w promowaniu rodziny i małżeństwa w świetle Synodu poświęconego rodzinie. W dziewięciu krajach Afryki Wschodniej istnieje 160 000 Małych Wspólnot Chrześcijańskich. Rodzina w Afryce musi stawić czoła różnym wyzwaniom. Tradycyjnie rodzina w Afryce ma szersze znaczenie niż w europejskim kontekście kulturowym, dlatego też Małe Wspólnoty Chrześcijańskie mają do odegrania dużą rolę w promocji rodziny i małżeństwa w Afryce.


Słowa kluczowe


Małe Wspólnoty Chrześcijańskie; małżeństwo; Synod o Rodzinie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


African Proverbs, Sayings and Stories Website. http://www.afriprov.org

AMECEA Pastoral Department, AMECEA Contribution to the III Extraordinary Synod of Bishops on Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelization. Nairobi: Privately Printed, 2014.

AMECEA Website. www.amecea.org

Bénézet, Bujo: Plea for Change of Models of Marriage. Nairobi: Paulines Publications Africa, 2009.

Catholic Justice and Peace Commission. How Can We Be One?...for the Sanctification and Salvation of All People, Kenya Lenten Campaign, 2014. Nairobi: KCCB Catholic Justice and Peace Commission, 2014. Available on the Catholic Justice and Peace Commission (CJPC) Website, http://www.cjpckenya.org/index.php?page=other&gid=84

Catholic Justice and Peace Commission. United and Peaceful Kenya…The Change I Want ToSee, Kenya Lenten Campaign, 2013. Nairobi: KCCB Catholic Justice and Peace Commission, 2013.

Final Documents of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops on “The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization” including the Report of the Synod and the Message, Vatican Website, 2014, http://www.vatican.va/roman_curia/ synod/index.htm

Flynn, Kieran Communities for the Kingdom: A Handbook for Small Christian Community Leaders. Eldoret: AMECEA Gaba Publications, Spearhead 2007, Nos. 181–182.

Francis, Pope: Post-Synodal Apostolic Exhortation, The Joy of the Gospel. Nairobi: Paulines Publications Africa, 2013. Vatican Website, 2013.

Gbaki, Salomon. The Pastoral Challenge of Marital Commitment: A Case Study of Our Lady Queen of Heaven Parish in Karen, Nairobi. Nairobi: Unpublished Long Essay at Don Bosco Utume Salesian Theological College, 2014.

Healey, Joseph. Building the Church as Family of God: Evaluation of Small Christian Communities in Eastern Africa. Free Online Ebook on the Small Christian Communities Global Collaborative Website. Retrieved on 21 January, 2015, http://www.smallchristiancommunities.org/ images/stories/pdf/Build_new.pdf

Healey, Joseph. What Language Does God Speak: African Stories about Christmas and Easter. Nairobi: St. Paul Publications Africa, 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)