Theological Foundation of Administrative Canon Law

Emmanuel Jada Patrisio

Abstrakt


Teologiczne podstawy administracyjnego prawa kanonicznego

Przed Soborem Watykańskim II percepcja Kościoła ograniczała się do jego instytucjonalnego wymiaru. Sobór Watykański dokonał istotnej zmiany, po której Kościół to rzeczywistość złożona (realitas complexa), w której pierwiastek Boski i ludzki tworzą jedną komplementarną całość. Autor, opierając się na tej koncepcji (niehierarchicznej), dokonuje analizy teologicznej części Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczącej administracji Kościoła.


Słowa kluczowe


Kościół; prawo kanoniczne; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alesandro, John A. “General Introduction.” In James A. Coriden, Thomas J. Green, and Donald E. Heintschel (eds.). The code of Canon Law: A Text and Commentary, 1–22. New York, Mahwah, NJ: Paulist Pres, 1985.

Arrieta, Juan Ignacio. Governance Structures within the Catholic Church. Milan: Wilson and Lafleur, 2000.

Davis, Charles. Theology for Today. New York: Sheed and Ward, 1962.

De Lubac, Henri. Catholicism. London: Burns and Oats and Westbourne, 1950.

Dulles, Avery. Models of the Church. New York: Doubleday and Company, 1978.

Guralnik, David B., et al (eds.). Webster’s New World Dictionary of American Language. New York: The World Publishing Company, 1956.

Kaslyn, Robert J. “Baptism as Basis for Church Ministry: Application of Ecclesiology of Communio.” The Jurist 60 (2000): 310 –329.

Massaro, Thomas, and Richard E. Mullahy. “Subsidiary.” In New Catholic Encyclopaedia, Vol. 13, 567–569. Washington: The Catholic University of America, 2003.

Morrissey, Francis G. Sanctions in the Law of the Church. Nyahururu: Canon Law Society of Kenya, Tabor Hill Pastoral Centre, 2005, Convention.

Sheed, Frank J. Theology and Sanity. New York: Sheed and Ward, 1946.

Wermter, Oscar. Politics for Everyone and by Everyone: A Christian Approach. Nairobi: Paulines Publications Africa, 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)