The Psalter to the Threshold of Eternity

Antonio Magnante

Abstrakt


Psałterz do progu wieczności

Kościół, idąc za przykładem Jezusa z Nazaretu i wskazówkami Pawła z Tarsu, szczególnie wyróżnił Psałterz jako materiał modlitewny, mimo że niektóre psalmy wzbudzają kontrowersje, gdyż przynależą one do specyficznego kręgu kulturowego. Wychodząc naprzeciw powyższym zastrzeżeniom, autor proponuje, aby podczas używania modlitwy z psalmami zastąpić jaźń autora jaźnią utworu. Po drugie, poprzez modlitwę psalmami możliwe jest uwielbienie dzieła stworzenia. Modlący reprezentuje stworzenie i poddaje je jako ofiarę dla Serca Chrystusowego.


Słowa kluczowe


psalmy; modlitwa; kapłaństwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alonso Schoekel, Louis, and Cecilia Carniti, I Salmi, vol. 1. Roma: Borla, 20072.

Augustine, St., Enarrationes in Psalmos.

Bonhoeffer, Dietrich. Il libro di preghiera della Bibbia. Introduzione ai Salmi, Opere, vol. 5. Brescia: Queriniana, 1992.

Bonhoeffer, Dietrich. Letters and Papers from Prison. New York: Macmillan, 1986.

Brueggemann, Walter. The Psalms and the Life of Faith, edited by Patrick D. Miller. Minneapolis: Fortress Press, 1995.

Chouraqui, André. Les Psaumes. Sinai, Paris: Press Universitaires de France, 1956.

Cox, Dermot. The Psalms in the Life of God’s People. Slough: St. Paul Publications, 1984.

Forer, G. Introduction to the Old Testament. London: SPCK 1970.

Gunkel, Hermann. An Introduction to the Psalms. The Genres of the Religious Lyric of Israel, completed by Joachim Begrich, translated by James D. Nogalski, Mercer Library of Biblical Studies. Macon, GA: Mercer University Press, 1998.

Kraus, Hans-Joachim. Theology of the Psalms. Minneapolis: Fortress Press, 1992.

Kraus, Hans-Joachim. Psalms 1-59. A Continental Commentary, translated by Hilton C. Oswald. Minneapolis: Fortress Press, 1993

Lack, Rémi. Mia forza e mio canto è il Signore. I salmi e i cantici di Lodi e Vespri. Roma: Edizioni Paoline, 1981.

Lipinski, Eduard. “Psaumes,” in Dictionnaire de la Bible, Supplément, fasc. 48, 1–123. Paris: : Letouzey et Ané, 1943.

Magnante, Antonio. Why Suffering? The Mystery of Suffering in the Bible. Nairobi: Paulines Publications Africa 1997.

Mowinckel, Sigmund. The Psalms in Israel’s Worship I-II. Oxford: Blackwell, 1962.

Muck, Terry. Psalm, Bhajan, and Kirtan: Songs of the Soul in Comparative Perspective, edited by Stephen Breck Reid. Collegeville: The Liturgical Press, 2001.

Murphy, Roland E. The Gift of the Psalms. Peabody, MASS.: Hendrickson Publishers, 2000.

Ringgren, Helmer. The Faith of the Psalmist. London: SCM Pr., 1963

Sabourin, Leopold. The Psalms. Their Origin and Meaning. New York: Alba House 1974

Vanhoye, Albert, “Sacerdoce commun and sacerdoce ministérial. Distinction et Rapports”, Nouvelle Revue Théologique 97(1975): 193–207.

Westermann, Claus. Genesis 1-11. A Commentary. Minneapolis: Ausburg Publishing House, 1984.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)