Is Christianity in Africa a Fruit of Colonialism?

Joseph Mpala Ngulu

Abstrakt


Czy chrześcijaństwo w Afryce jest owocem kolonializmu?

W tradycyjnych i konserwatywnych kręgach popularny jest pogląd, że chrześcijaństwo jako religia zostało wprowadzone przez kolonialistów. Tymczasem historia chrześcijaństwa w Afryce jest o wiele starsza i zaczyna się w czasach Apostołów. Pierwszy okres chrześcijaństwa w północnej Afryce oraz w rogu Afryki zakończył się wraz z inwazją islamu. Następną próbą zaszczepienia chrześcijaństwa był okres kolonizacji portugalskiej od XV do XVIII wieku, zakończony niepowodzeniem. Dopiero wysiłek misyjny wieku XIX doprowadził do trwałego i znacznego wzrostu Kościołów afrykańskich. W 2000 r. populacja chrześcijan w Afryce wyniosła 335 milionów i wykazuje tendencje wzrostowe.


Słowa kluczowe


chrześcijaństwo w Afryce; kolonializm; misje

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Attwater, Donald. The White Fathers in Africa. London: Burns Oates and Washbourne Ltd., 1937.

Ayegboyin, Deji, and S. Ademola Ishola, African Indigenous Churches. Lagos: Greater Height Publications, 1997.

Baur, John. 2000 years of Christianity in Africa. Nairobi: Paulines Publications, 1994.

Davies, J.G. [John Gordon]. The Early Christian Church, Baker Book House, Grand Rapids, 1965.

Ekstrom, Reynolds. The New Concise Catholic Dictionary. Dublin: The Columba Press, 1995.

Falk, Peter. The Growth of the Church in Africa. Grand Rapids: Zondervan, 1979.

Grooves, C.P. The Planting of Christianity in Africa. London: Lutterworth.

Hastings, Adrian. African Catholicism: Essays in Discovery. London: SCM Press, 1989.

Hastings, Adrian. The Church in Africa 1450–1950. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Hebblethwaite, Peter. Paul VI, the first Modern Pope. NewYork: Paulist Press, 1993.

Hildebrandt, Jonathan. History of the Church in Africa. Achimota: Christian Press, 1981.

Isichei, Elizabeth. A History of Christianity in Africa: From Antiquity to the present. London: SPCK, 1995.

Istituto Paolo VI Brescia. Paolo VI e L’ecumenismo: Colloquio Internazionale di studio, Brescia 25-26-27 Settembre 1998.

Istituto Paolo VI Brescia. Religious Liberty: Paul VI and Dignitatis Humanae, Symposium at the Catholic University of America Washington, D.C, 3-5 June 1993.

Istituto Paolo VI Brescia. Il magistero di Paolo VI nell’enciclica Populorum Progressio: Giornata di studio, Milano, 16 Marzo 1988.

Pearson, Birger A., and James E. Goehring. The Roots of Egyptian Christianity, Philadelphia: Fortress Press, 1986.

Shorter, Aylward. Cross and Flag in Africa. NewYork: Orbis Books Maryknoll, 2006.

Sundkler, Bengt. A History of the Church in Africa, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Vantini, Giovanni. Christianity in the Sudan. Bologna: EMI, 1981.

Webster; J.B., and Obaro Ikime. Early African Christianity, Tarikh. London: Longman, 1967.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)