Is Africa Still a Missionary Continent?

Patrick Mwania

Abstrakt


Czy Afryka jest wciąż kontynentem misyjnym?

Współczesna koncepcja misji opiera się na trzech elementach: misji ad Gentes, reewangelizacji i wreszcie stałej działalności misyjnej Kościoła wśród jej wiernych członków. Misja jest centrum życia Kościoła, a Kościół pozbawiony charakteru misyjnego w zasadzie nie istnieje. Pytanie, jakie należy zadać, to nie czy Afryka jest jeszcze kontynentem misyjnym, ale jaka jest istota misji Bożej. Kościół w Afryce jest misyjny w dwójnasób: (1) jako bierny odbiorca depozytu wiary powierzonego przez Jezusa Apostołom i (2) jako substancja czynna w niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. Sfery, w których misja Kościoła w Afryce jest priorytetem, są następujące: 1) zadanie pojednania i pokoju, 2) głoszenia Ewangelii dla niechrześcijan poprzez dialog, 3) ewangelizacja społeczeństwa (sekularyzm, modernizm), 4) duszpasterstwo „ochrzczonych”, 5) inkulturacja: „Ciągły dialog między wiarą chrześcijańską i kulturą”.


Słowa kluczowe


Kościół w Afryce; misja; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buono, Giuseppe. Missiology: Theology and Praxis. Nairobi: Paulines Publications Africa, 2002.

Congregation for the Doctrine of the Faith. Doctrinal Notes on Some Aspects of Evangelization. New York / Mahwah, NJ: Paulist Press, 2012.

Dhavamony, Mariasusai. “The Christian Theology of Inculturation.” Studia Missionalia, Vol. 44 1995: 1–43.

Flannery, Austin (ed.). Vatican Council II: Conciliar and Post Conciliar Documents, Vatican Collections, Vol. 1, New Revised Edition, Northport / New York: Castello Publishing Company, 1984.

Hope, Anne, and Sally Timmel, Training for Transformation: A Handbook for Community Workers, Book 1, Gweru: Mambo Press, 1991.

John Paul II. Post-Synodal Apostolic Exhortation Christifideles Laici on the Lay Faithful in the Church and in the World. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1988.

John Paul II. Encyclical Letter Redemptoris Missio on the Permanent Validity of the Church’s Missionary Mandate, Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1991.

John Paul II. Address To the Plenary Session of the Pontifical Council of Inter-religious Dialogue, Rome, November 1992.

John Paul II. Post-Synodal Exhortation Ecclesia in Asia on Jesus Christ the Savior and His Mission of Love and Service in Asia. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1999.

Müller, Karl, Mission Theology: An Introduction. Nettetal: Syeyler Verlag – Wort und Werk, 1987.

Nunnenmacher, Eugene. “Culture,“ in Karl Mueller et al. (eds.). Dictionary of Mission: Theory, History, Perspectives, 94–101. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1997.

Paul VI. Encyclical Letter Ecclesiam Suam. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1964.

Paul VI. Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi, on Evangelization in the Modern World. London: Catholic Truth Society, 1975.

Pontifical Council for Inter-religious Dialogue. Dialogue and Proclamation: Reflection and Orientations on Interreligious Dialogue and the Proclamation of Jesus Christ, Rome, 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)