Biblical-Theological Basis for Dialogue about the Marriage and the Family in Today’s World

Jarosław Jęczeń

Abstrakt


Biblijno-teologiczne podstawy dialogu na temat małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym

We współczesnym świecie istnieje silna potrzeba dialogu na temat małżeństwa i rodziny. Tym dialogiem zainteresowani są w pierwszej kolejności ludzie młodzi, zaraz potem małżeństwa i rodziny, w tym małżeństwa niesakramentalne. Potrzebę takiego dialogu można dostrzec w łonie samego Kościoła, co pokazał ostatni Zwyczajny Synod Biskupów, jak i w relacjach Kościoła ze światem zewnętrznym, reprezentowanym nade wszystko przez mass media. Warto zatem przypomnieć, poznać bądź odkryć na nowo podstawy takiego dialogu.


Słowa kluczowe


dialog; małżeństwo; rodzina

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adler, Ronald, Lawrence Rosenfeld, and Russell Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się [Interplay: The process of Interpersonal Communication], transl. Grażyna Skoczylas. Poznań: Rebis Publishing House 2006.

Benedict XVI, Encyclical Letter on integral human development in charity and truth Caritas in Veritate, Rome, 29.06.2009.

Bishop, Sue. Asertywność [Assertiveness], transl. Elżbieta Turlejska. Poznań: Zysk i S-ka, 2006.

Jęczeń, Jarosław. “Mass media darem osoby dla osoby [Mass Media—Gift from Person to Person],” Biuletyn Edukacji Medialnej [Media Education Newsletter], 1 (2007): 17–32.

Jęczeń, Jarosław. “Mass media w służbie caritas. Refleksja na kanwie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est [Mass Media serving the Charity. Reflection on the Encyclical Letter of Benedict XVI Deus Caritas Est], Roczniki Teologiczne [Theological Annals], 54 (2007), 10: 191–199.

John Paul II. Apostolic Exhortation on the role of The Christian Family in the modern world Familiaris Consortio, Rome, 22.11.1981.

John Paul II. Encyclical Letter on the Holy Spirit in the Life of the Church and the World Dominum et Vivificantem, Rome, 18.05.1986.

John Paul II. Encyclical Letter Veritatis Splendor, Rome, 6.08.1993.

John Paul II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała [Man and Woman He Created Them. Christ refers to the “beginnings.” About John Paul II’s theology of the Body], edited by Tadeusz Styczeń. Lublin: RW KUL, 2001.

John Paul II. Pamięć i tożsamość [Memory and Identity]. Kraków: ZNAK, 2005.

Styczeń, Tadeusz. “‘Początek’ wyrazić ‘sercem’ [‘Beginning’ expressed with the ‘heart’]. In John Paul II. Mężczyzną i niewiasta stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała [Man and Woman He Created Them. Christ refers to the “heart.” About John Paul II’s theology of the Body], edited by Tadeusz Styczeń, 5–15. Lublin: RW KUL, 2001.

Thomson, Peter. Sposoby komunikacji interpersonalnej [The Secrets of Communication], transl. Tatiana Geller. Poznań: Zysk i S-ka, 1998.

Wojtyła, Karol. “Osoba: podmiot i wspólnota [Person: Subject and Community].” In Karol Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne [Person and Act, and other Anthropological Studies], 371–414. Lublin: TN KUL, 1994.

Wojtyła, Karol. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II [The Roots of Renewal. Study of Vaticanum II Implementation]. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1972.

Wróbel, Agnieszka. Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi [Assertiveness every day—how to live in harmony with oneself and others]. Warszawa: Edgard, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.10-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)