The Justin Martyr's Concept of Logos Spermaticos and its Relevance to Theological Conversation in Africa Today

Patrick Mwania

Abstrakt


Justyna Męczennika koncepcja Logos Spermaticos i jej rola we współczesnym dyskursie teologicznym w Afryce

W artykule autor argumentuje, że tradycyjne wierzenia w Afryce są oparte na autentycznym objawieniu Logosu. Ten fakt powinien być uwzględniony w pracy duszpasterskiej na afrykańskim kontynencie. To z kolei stwarza obowiązek dla Kościoła w Afryce, aby na nowo odkryć obecność Logosu w dziedzictwie kultur Afryki, oczyścić to dziedzictwo z błędów wynikających z grzesznej natury ludzkiej i wcielić do dziedzictwa chrześcijańskiego – znaku Kościoła uniwersalnego.


Słowa kluczowe


Semina verbi; tradycyjne religie afrykańskie

Pełny tekst:

Bez nazwy (English)

Bibliografia


Baëta, C.G ed. Christianity in Tropical Africa, London: Oxford University Press, 1968.

Bediako, Kwame. Theology and Identity: The Impact of Culture upon Christian Thought in the Second Century and in Modern Africa, Oxford: Regnum, 1992.

Conway, Eamonn. The Anonymous Christian — A Relativised Christianity?: An Evalution of Hans Urs von Balthasar's Criticisms of Karl Rahner's Theory of the Anonymous Christian. Frankfurt: Peter Lang, 1993.

Daniélou, Jean. Gospel Message and Hellenistic Culture. London: Westminster Press, 1973.

D'Costa, Gavin. “Karl Rahner's Anonymous Christians — A Reappraisal.” Modern Theology 1(1985): 131-148.

Dupuis, Jacques. Toward a Christian Theology of Religious Pluralism. New York: Orbis Book, 2001.

Hastings, Adrian. Church and Mission in Modern Africa, London: Burns and Oates, 1967.

Holmes, Michael H. ed. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations. Grand Rapids: Baker Academic Publishing, 2007.

Idowu, E. Blaji. African Traditional Religion: A Definition. New York: Orbis Books, 1975.

Idowu, E. Blaji. Towards an Indigenous Church, London: Oxford University Press, 1965.

John Paul II. Encyclical Letter “Redemptoris missio” on the Permanent Validity of the Church's Missionary Mandate. Nairobi: Paulines Publications Africa, 1990.

John Paul II, Post—Synodal Apostolic Exhortation “Ecclesia in Africa” on the Church in Africa and its Evangelizing Mission Toward the Year 2000. Nairobi: Paulines Publications Africa, 1995.

Mbiti, John. “African Indigenous Culture in relation to Evangelism and Church Developments.” In The Gospel and Frontier Peoples, edited by Beaver R. Pierce, 79-95. New York: Orbis Books, 1973.

Mbiti, John. African Religions and Philosophy. Nairobi: Heinemann, 1969.

Mbiti, John. “Christianity and Traditional Religions in Africa.” International Review of Mission 39(1970): 430-440.

Mbiti, John. Introduction to African Traditional Religion. Nairobi: East African Educational Publishers, 1975.

Mbiti, John. “The Ways and Means of Communicating the Gospel.” In Christianity in Tropical Africa, edited by E.G. Baeta, 329-350. London: Oxford University Press, 1968.

Mbiti, John, quoted in John W. Kinney. “A Comment.” Occasional Bulletin of Missionary Research, 3(1979), ISS.2: 65-75.

Mulago, Vincent. Un Visage Africain du Christianisme: L'Union Vitale Bantu Face is a L'unité Lirale Ecclésiale. Paris: Presence Africaine, 1993.

Rahner, Karl. Foundations of Christian Faith. London: Darton Longman & Todd, 1973.

Rahner, Karl. “Grace.” In Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramentum Mundi, edited by Karl Rahner, 584−598. London: Burns & Oates, 1975.

Rahner, Karl. “Original Justice.” In Theological Dictionary, edited by Karl Rahner & Herbert Vorgrimler, 325-342. New York: Herder and Herder, I965.

Rahner, Karl. Theological Investigations, L-XX. London: Darton, Longman & Todd, 1961-1981.

Saldanha, Chrys. Divine Pedagogy: A Patristic View of Non-Christian Religions. Rome: Libreria Ateneo Salesiano, 1984.

Stylianopoulos, Triantafyllos. Justin Martyr and the Mosaic Law. Missoula: Society of Biblical Literature, 1975.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)