Radicalization and Family Values. The Case of Muslim Youth among the Somali Community of Eastleigh, Nairobi, Kenya

Reginald Nalugala

Abstrakt


Radykalizacja a wartości rodzinne. Studium somalijskiej młodzieży muzułmańskiej w dzielnicy Eastleigh (Nairobi, Kenia)

W artykule jest analizowane zagadnienie procesu radykalizacji wśród młodzieży. Jak zauważa autor, radykalizacja nie może być utożsamiana z konkretną religią, ale jest problemem międzyreligijnym oraz międzynarodowym. Według niego zdarza się, że radykalizacja kieruje niechęć młodych przeciwko obcokrajowcom, co często jest wykorzystywane przez polityków lub inne siły do osiągnięcia własnych celów. Autor analizuje sposoby promowania tolerancji w wyżej opisanych przypadkach.


Słowa kluczowe


radykalizacja; wartości rodzinne; czynniki wpływające na procesy resocjalizacji

Pełny tekst:

Bez nazwy (English)

Bibliografia


Arango, Joaquin (2013). “Exceptional in Europe? Spain's Experience with Immigration and Integration.” Reports, March 2013.

Bashir, Haji (2016). “Factors Affecting Radicalization of Youth in Mombasa County.” Supervised by Prof. Sahaya G. Selvam. Masters Thesis, Tangaza University.

Bediako, Grace (2008). “Ghana Living Standards Survey. Report of the Fifth Round (GLSS 5).” Accra, 2008.

Cave, Damien J. (2012, January 5). “Migrants' New Paths Reshaping Latin America.” The New York Times. Retrieved on January 28, 2017, http://www.nytimes. com/2012/01/06/world/americas/migrants-new-paths-reshaping-latin-america.html?_ r=1&hp

Espisova, Neli & Ray, Julie (2009, November 2). “700 Million Worldwide Desire to Migrate Permanently.” Gallup World. Retrieved from: http://www.gallup. com/poll/124028/700-Million-Worldwide-Desire-Migrate-Permanently.aspx

Ferguson, Neil (2016), “Disengaging from Terrorism: A Northern Irish Experience.” Journal for Deradicalization 6, 1–23.

Graduate School Theses and Dissertations, Scholar Commons 2011.

Guilain, Denoeux & Lynn Carter (2017, January 10). “Guide to the Drivers of Extremism,” Management Systems International, publication produced for USAID review. Retrieved from: https://www.ctc.usma.edu/posts/understanding-drivers-of-violent-extremism-the-case-of-al-shabab-and-somali-youth

Hassan, Muhsin (2012). “Understanding Drivers of Violent Extremism: The Case of al-Shabab and Somali Youth.” CTC Sentinel, 5(8). August 23, Report No. 18. Retrieved on January, 30, 2017, https://www.ctc.usma.edu/posts/understanding-drivers-of-violent-extremism-the-case-of-al-shabab-and-somali-youth.

Hellsten, Sirkku (2016). “Radicalisation and Terrorist Recruitment among Kenya's Youth.” Policy Note, No 1. Oslo: The Nordic Africa Institute.

“International Business Times.” Retrieved from: http://www.ibtimes.com/escape- china-one-fifth-affluent-chinese-plan-emigrate-1242501# escape-china-one-fi

Institute for War and Peace Reporting Kenya Security series (2017, January 16). “Cases Produced by IWPR and Wayamo Communication Foundation.” The Star Newspaper and Capital FM.

International Organization for Migration (n.d.). “Facts and Figures.” Retrieved from: http://www.iom.int/ cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html.2012

Kana, Rozila & Rupert Dore (2014). “Countering Radicalisation Across Europe − The Pioneering ISDEP Project Journal of Deradicalization.” Winter, 15, No. 1: “German Institute on Radicalization and De-radicalization Studies. Germany,” 23-25.

Laffer, Dennis R. (2011). “The Jewish Trail of Tears The Evian Conference of July 1938.” University of South Florida.

Malik, Kenan (2016). “The Guest for a Moral Compass: A Global History of Ethics.” London, UK and broadcaster. Al Jazeera. Pandaemonium: http://www. kenanmalik.wordress.com/www.kenanmalik.wordress.com2016

Mulata, Adan Kanchoro (2015). “Challenges of Inter Communal Conflict. The Case of Garissa County.” Masters Thesis, Tangaza University College.

Mühlhansen, A. (2017). “Conflict Management, Transitional Justice and De-radicalization—Different, but common goals.” Journal for Deradicalization, 9, Winter Issue 2016/2017.

Riddell, Peter (2017). “Turkish Scholars Break New Ground in Hadith Study.” SOAS, University of London, January 27.

Roland, Marchal (2011). “The Rise of a Jihadi Movement in a Country at War: Harakat al-Shabaab al-Mujahideen in Somalia.” Paris: Center for Scientific Research at Sciences-Po.

Schwartz Seth, J., Curtis S. Dunkel, & Alan S. Waterman (2009). “Terrorism: An Identity Theory Perspective.” Studies in Conflict and Terrorism, 32(6): 552-553.

Song, Sophie (2013). “Escape From China: One-Fifth of Affluent Chinese Plan to Emigrate.” “International Business Times.” Retrieved from: http://www.ibti mes.com/escape-china-one-fifth-affluent-chinese-plan-emigrate-1242501# escape-china-one-fi

The Economist (2012). Retrieved from: http://www.economist.com/node/21560607” Australia and asylum-seekers: Julia's about-turn,published,Aug.18th2012 (accessed April 2017).

The Guardian. Retrieved from: http://www.guardian.co.uk/world/french-election-blog-2012/2012/apr/19/immigration-forefront-french-election.

United Nations (2016). “International Migration Report 2015. Population Division.” Retrieved from: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf

Willsher, Kim (2012, April, 19). “Immigration at Forefront of French Election Campaign.” The Guardian.

World Bank (2011, September). “Migration and Remittances.” Retrieved from: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,, contentMDK:20648762~menuPK:34480~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

Wright, Stuart A. & Elizabeth S. Piper (1986). “Families and Cults: Familial Factors Related to Yuth Laving or Remaining in Deviant Religious Groups.” Journal of Marriage and Family, 48(1): 15−25.

Wuthnow, Robert & Glen Mellinger (1978). “Religious Loyalty, Defection, and Experimentation: A Longitudinal Analysis of University Men.” Review of Religious Research, 19 (3): 234-245.

Yilmaz, Kamil (2014). Disengaging from Terrorism: Lessons from the Turkish Penitents. New York: Routledge Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)