Odpowiedzialność prokreacyjna i jej przejawy

Urszula Dudziak

Abstrakt


Odpowiedzialność prokreacyjna obejmuje świadome, kompetentne, przygotowane, podjęte w wolności i w jak najwłaściwszym czasie poczęcie dziecka oraz troskę o jego zdrowie i odpowiednie warunki rozwoju. Odpowiedzialność ta wiąże się ze świadomością kobiecej i męskiej zdolności prokreacyjnej, umiejętnością rozpoznawania dni płodnych i niepłodnych oraz roztropnością w dziedzinie zachowań seksualnych i przekazywaniem życia. Wyrazem odpowiedzialności prokreacyjnej jest planowanie dzietności z uwzględnieniem własnej sytuacji zdrowotnej, materialnej, mieszkaniowej, zawodowej, moralnego i religijnego kontekstu planowania rodziny, jak również aktualnej sytuacji społecznej i demograficznej. To także pozytywne nastawienie do rodzicielstwa i gotowość przyjęcia dziecka oraz zaangażowanie w opiekę prekoncepcyjną i prenatalną. Osobowa godność człowieka, potrzeby dziecka i społeczeństwa oraz umiejętności poznawcze dojrzałych osób dorosłych skłaniają do postawienia wymagań odpowiedzialnego przekazywania życia.


Słowa kluczowe


planowanie rodziny; poczęcie dziecka; opieka prekoncepcyjna i prenatalna

Pełny tekst:

Bez nazwy

Bibliografia


Breinholst W., Hej mamo, hej tato, hej wszyscy, tłum. G. Abgarowicz, Warszawa: Marba Crown, Ltd. 1981.

Breinholst W., Hej mój drogi dzienniczku, tłum. R. Turczyn, Warszawa: PZWL 1992.

Breinholst W., Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat, tłum. G. Abgarowicz, Warszawa: PZWL 2010.

Chazan B., Opieka prekoncepcyjna, w: E. Kowalewska, M. Wyszyńska (red.), Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Warszawa 18-21 maja 2001, Gdańsk: HLI 2001, s. 275-284.

Chazan B., Opieka zdrowotna prekoncepcyjna. Kompedium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego, w: Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 2004, s. 181-199.

Dudziak U., Dziecko zagrożone dymem tytoniowym, w: E. Kowalewska, M. Wyszyńska (red.), Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Warszawa 18-21 maja 2001, s. 127-139.

Dziewiecki M., Cielesność, płciowość, seksualność, Kielce: Jedność 2000.

Fijałkowski W., Dar rodzenia, Warszawa: IW PAX 1988.

Fijałkowski W., Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia, Warszawa: PZWL 1989.

Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Warszawa: PZWL 1987.

Fijałkowski W., Jędrzejewska-Wróbel R., Oto jestem! Ilustrowana opowieść o pierwszych miesiącach życia człowieka, Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MAKmed−Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 1998.

Fijałkowski W., Szaniawska-Chydzińska J., Ćwiczenia dla kobiet w ciąży i połogu, Warszawa: PZWL 1984.

Karpińska B., Sztuka rodzenia, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1990.

Kubicka K., Kawalec W., Pediatria, Warszawa: PZWL 2010.

Leboyer F., Narodziny bez przemocy, tłum. A. Szymanowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1986.

Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J., Dziecko: aktywny uczestnik porodu. Zagadnienia interdyscyplinarne, Kraków: „Impuls” 2010.

Liszcz K., Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków: „Rubikon” 2011.

McDowell J., Mity edukacji seksualnej, tłum. B. Kośmider, Warszawa: „Vocatio” 2000.

Ney P., Ney P.G., Odmienne podejście do zespołu proaborcyjnego, „Sympozja” 2000, nr 41, s. 7-48.

Ney P.G., Peeters M., Głęboko zranieni, tłum. M. i A. Winkler, Victoria, Kanada: Pioneer Publishing 1995.

Oleszczuk J., Laskowska M., Wybrane zagadnienia niepłodności małżeńskiej, w: Z. Szymański (red.), Płodność i planowanie rodziny, Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 2004, s. 200-211.

Osgood Ch.E., Method and Theory in Experimental Psychology, Oxford University Press 1968.

Paweł VI, „Humanae Vitae”. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Rzym 25.07.1968, „Acta Apostolicae Sedis” 60(1968), s. 257-299, nr 10.

Pawłowski Z., Inwazje i choroby pasożytnicze, w: Z. Dziubek (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze, Warszawa: PZWL 2003, s. 445-453.

Rugh R., Shettles L.B., Od poczęcia do narodzin, tłum. P. Czerski, E. Manikowska-Czerska, Warszawa: PZWL 1988.

Simon W., Zespoły utraty ciąży. Przemoc – zaniedbanie – terapia, Wrocław: Wydział Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego 1999.

Skutki palenia tytoniu przez rodziców dla dziecka w okresie pre- i postnatalnym, w: Cz. Cekiera, W. Zatoński (red.), Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie, Lublin: TN KUL 2001, s. 73-99.

Szczawińska M., Opieka przedkoncepcyjna. Ciąża. Poród. Połóg, w: M. Troszyński (red.), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, Warszawa: BONAMI 2009, s. 169-183.

Terruve A.A., Baars C.W., Inteligencja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać?, tłum. M. Ciszewska, Poznań: W drodze 2012.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)