Rola klas mundurowych na przykładzie działalności profilaktycznej prowadzonej przez Żandarmerię Wojskową

Maciej Fijałka

Abstrakt


Współczesny świat daje młodym ludziom wiele możliwości do rozwoju, a postęp technologiczny i cywilizacyjny wymaga od nich przystosowania i radzenia sobie z tym, co nowe. Pomimo iż postęp technologiczny i cywilizacyjny ułatwia nam życie, to w pewnych dziedzinach życia dzieci i młodzież wciąż są narażone na zjawiska patologiczne, które czyhają na nich w szkołach i wirtualnym świecie Internetu. Wraz ze zwiększoną działalnością profilaktyczną w środowisku cywilnym Żandarmeria Wojskowa stała się instytucją, do której coraz częściej napływają prośby o pomoc w realizacji zajęć z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania patologii. Żandarmeria Wojskowa – jako służba o charakterze policyjnym – ma doświadczenie i zaplecze kadrowe do prowadzenia czynności mających na celu rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie patologii. Działania na rzecz utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa w szkołach muszą być konsultowane na wielu płaszczyznach przez doświadczonych specjalistów, a wspólny wysiłek może być gwarancją, że dzisiejsza młodzież będzie wychowywana w duchu wartości i poszanowania do drugiego człowieka. Artykuł ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania potencjału Żandarmerii Wojskowej − jako instytucji ważnej w procesie zapobiegania patologii i budowania wartości młodych obywateli poprzez poszanowanie tradycji, munduru i honoru żołnierza.


Słowa kluczowe


Żandarmeria Wojskowa (ŻW); wychowanie; szkoła; patologia; wartości

Pełny tekst:

Bez nazwy

Bibliografia


Glicklich-Rosenberg L., Violence and Children: A Public Health Issue, „Psychiatric Times” 13(1996), nr 3, s. 45-47.

Fijałka M., Alkohol w środowisku żołnierzy, „Przegląd Żandarmerii” 3(2008).

Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Wrocław−Warszawa− Kraków 1968.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.10-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)