Homilia w celebracji sakramentów poza Mszą Świętą

Mariusz Szypa

Abstrakt


Sobór Watykański II w wielu miejscach podkreślał znaczenie przepowiadania ze szczególnym znaczeniem homilii. I choć minęło ponad 50 lat od soborowych wskazań, jest to zagadnienie ciągle aktualne. Ponieważ liturgia słowa jest integralną częścią celebracji sakramentalnej, dlatego w celu umacniania wiary wiernych muszą być dowartościowane znaki słowa Bożego, a wśród nich także homilia, która przedłuża głoszenie Słowa. Ten ważny element w sprawowaniu każdego sakramentu Kościoła w praktyce duszpasterskiej jednak praktycznie nie istnieje. Pragnienie Kościoła odnośnie do homilii wyrażone jest przede wszystkim w księgach liturgicznych do celebracji świętych sakramentów. Niepokojący jest zatem fakt, że Dyrektorium homiletyczne szczątkowo podejmuje ten temat. Częsty brak homilii w sprawowaniu sakramentów i brak szczegółowych wskazań Dyrektorium homiletycznego jest pobudką podjęcia tego zagadnienia. Celem jest odpowiedź na pytanie o życzenie Kościoła odnośnie do miejsca i treści homilii w celebracji sakramentów poza Mszą św., wyrażone w księgach liturgicznych do celebracji sakramentów dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich.


Słowa kluczowe


homilia; sakrament; chrzest; bierzmowanie; Eucharystia; pokuta i pojednanie; sakrament chorych; małżeństwo; święcenia; księgi liturgiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Verbum Domini, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2010.

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2013.

Głowa W.: Funkcje homilii w celebracji liturgicznej, w: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej, red. B. Migut, A. Piwowar, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 233-248.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 2002.

Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2008.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium homiletyczne, Poznań 2015.

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2006.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2008.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2002.

Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1999.

Przyczyna W.: Miejsce homilii w celebracji liturgicznej, w: Liturgia i przepowiadanie, red. W. Przyczyna, Kraków 2010, s. 43-56.

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Sorrentino A.: Celebracje liturgiczne Sztuka przewodniczenia. Praktyczne wskazówki dla kapłanów, przeł. P. Cembrowicz, Kraków: Wydawnictwo „M”.

Wołyniec W.: Bóg obecny w Słowie. Sakramentalny wymiar przepowiadania Słowa Bożego, w: Słowo Boże w liturgii. Obecność-celebracja-aktualizacja, red. S. Araszczuk, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny–TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2010, s. 39-52.

Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego (1981), w: Lekcjonarz mszalny, t. I: Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, Wydanie drugie, Poznań: Pallottinum 2015, s. 7-55.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.8-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)