Women’s Dignity or Church Tradition? Christian Anthropology in the Debate about the Ordination of Women

Marcin Składanowski

Abstrakt


Godność kobiet czy tradycja kościelna? Antropologia chrześcijańska w debacie na temat ordynacji kobiet

Kwestia ordynacji kobiet nie tylko dzieli denominacje chrześcijańskie. Ma ona również coraz bardziej dzielący charakter, jeśli chodzi o wewnętrzne napięcia w poszczególnych Kościołach i Wspólnotach. Dlatego też problem ordynacji kobiet pozostaje we współczesnym ruchu ekumenicznym jednym z najtrudniejszych tematów do refleksji. Chociaż ordynacja kobiet została w pełni zaakceptowana w wielu chrześcijańskich Kościołach i Wspólnotach, inne grupy chrześcijańskie wciąż sprzeciwiają się uznaniu tej praktyki i jej teologicznemu uzasadnieniu. Chrześcijańska dyskusja ekumeniczna na ten temat zakłada wiele szczegółowych kwestii odnoszących się do różnych elementów teologii i etyki.

Artykuł ma na celu przedstawienie antropologicznego kontekstu tej dyskusji. Kwestia ordynacji kobiet i jej relacji do tradycji kościelnej jest często poruszana z punktu widzenia antropologii i etyki chrześcijańskiej. Stąd artykuł zmierza do ukazania, że wspomniana dyskusja zakorzeniona jest w różniącej się interpretacji godności ludzkiej, zwłaszcza jeśli chodzi o jej związek z tradycją kościelną i współczesnymi zjawiskami społecznymi.


Słowa kluczowe


ordynacja kobiet; godność człowieka; antropologia chrześcijańska; sprawiedliwość płciowa; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aquin O’Neill, Mary. The Mystery of Being Human Together. In Freeing Theology. The Essentials of Theology in Feminist Perspective, edited by Catherine Mowry LaCugna, 139–160. New York: HarperCollins, 1993.

Balasundaram, Franklyn J. “The Theological Basis of the Decade.” The Ecumenical Review 46 (1994), 2: 142–146.

Best, Thomas F. “The Community Study: Where Do We Go From Here?” The Ecumenical Review 40 (1988), 1: 48–56.

Bucar, Elizabeth. “Feminist Contributions to Traditional Moral Knowledge: Rhetorical (Inter) Play of Clerics and Women.” In Feminist Catholic Theological Ethics. Conversations in the World Church, edited by Linda Hogan and A.E. Orobator, 243–257. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2014.

Buchanan, Colin. “Comment: Current questions in episcopal consecrations.” Theology 118 (2015), 4: 278–280.

Butler, Sara. “Embodiment: Women and Men, Equal and Complementary.” In The Church Women Want. Catholic Women in Dialogue, edited by Elizabeth A. Johnson, 35-44. New York: The Crossroad Publishing Company, 2013.

Crawford, Janet. “The Community of Women and Men in the Church: Where Are We Now?” The Ecumenical Review 40 (1988), 1: 37–47.

Hines, Mary E. “Community for Liberation.” In Freeing Theology. The Essentials of Theology in Feminist Perspective, edited by Catherine Mowry LaCugna, 161-184. New York: Harper Collins, 1993.

John Paul II. Apostolic Letter Mulieris Dignitatem on the Dignity and Vocation of Women, http://www.vatican.va/holy_father//john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_15081988_ mulieris-dignitatem_en.html (accessed: 10.01.2016).

John Paul II. Apostolic Letter Ordinatio Sacerdotalis to the Bishops of the Catholic Church on Reserving Priestly Ordination to Men Alone, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html (accessed: 10.01.2016).

John Paul II. Man and Woman He Created Them: A Theology Of The Body. Boston, MA: Pauline Books & Media, 2006.

Johnson, Elizabeth A. “Imaging God, Embodying Christ: Women as a Sign of the Times.” In: The Church Women Want. Catholic Women in Dialogue, edited by Elizabeth A. Johnson, 45–59. New York: The Crossroad Publishing Company, 2013.

Libby Lane: First female Church of England bishop consecrated, http://www.bbc.com/news/uk-politics-30974547 (accessed: 10.01.2016).

Muto, Susan. “Called to Holiness as Women of the Church.” In The Church Women Want. Catholic Women in Dialogue, edited by Elizabeth A. Johnson, 11–22. New York: The Crossroad Publishing Company, 2013.

Rt Revd Libby Lane consecrated at York Minster, https://www.churchofengland.org/media-centre/news/2015/01/rt-revd-libby-lane-consecrated-at-york-minster.aspx (accessed 10.01.2016).

Schmemann, Alexander. Concerning Women’s Ordination – a letter to an episcopal friend, http://www.episcopalnet.org/TRACTS/ConcerningOrdination.html (accessed: 10.01.2016).

Sowle Cahill, Lisa. Sex, Gender, and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press 20056.

The women priests debate, https://www.churchofengland.org/our-views/women-bishops/the-women-priests-debate.aspx (access: 10.01.2016).

Webb, Pauline. “Gender as an Issue.” The Ecumenical Review 40 (1988), 1: 4–15.

WCC Commission on Faith and Order. “Baptism, Eucharist and Ministry.” In The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, edited by Michael Kinnamon and Brian E. Cope, 176–200. Geneva: WCC Publications, 20022.

Women Bishops, https://www.churchofengland.org/our-views/women-bishops/the-women-bishops- debate.aspx (access: 10.01.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)