Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament

Marek Jagodziński

Abstrakt


Sakrament chrztu jako sakrament komunii

Teologia współczesna podkreśla personalistyczny charakter sakramentów jako widzialnych i skutecznych znaków bliskości i obecności Boga, znaków i narzędzi komunikacji i komunii. To wszystko odnosi się także do sakramentu chrztu. W oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła łatwo można wykazać, że ten sakrament jest działaniem komunikacyjnym na rzecz komunii. W ten sposób sakrament ten staje się sakramentem początku komunii. Takie ujęcie sakramentu chrztu pozwala także bardziej zrozumieć jego wymiary ekumeniczne.


Słowa kluczowe


sakrament; osoba; sakramentologia personalistyczna; komunikacja; komunia; chrzest; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Auer, Johann. Allgemeine Sakramentenlehre und das Mysterium der Eucharistie. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 21974.

Auer, Johann. Die Sakramente der Kirche. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1972.

Bartnik, Czesław S. Dogmatyka katolicka. T. II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Courth, Franz. Die Sakramente. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg – Basel – Wien: Verlag Herder, 1995.

Episkopat Polski. Nowe życie w Chrystusie - List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu, http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/6978.1,Nowe_zycie_w_ Chrystusie_List_Pasterski_Episkopatu_Polski_na_Jubileusz_1050_lecia_Chrztu_Polski.html.

Figura, Michael. „Specyfika wspólnoty chrześcijańskiej“. Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 4 (2003): 3–20.

Fischer, Balthasar. „Taufgottesdienst als Gemeindegottesdienst. Eine Utopie?“. In Die Feier der Sakramente in der Gemeinde. Festschrift für Heinrich Rennings, hrsg. von Heinrich Rennings, Martin Klöckener, Winfried Glade, 163–168. Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker, 1986.

Ganoczy, Alexandre. Einführung in die katholische Sakramentenlehre. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979.

Gerhards, Albert. „Stationen der Gottesbegegnung. Zur theologischen Bestimmung der Sakramentenfeiern“. In Die Feier der Sakramente in der Gemeinde. Festschrift für Heinrich Rennings, hrsg. von Heinrich Rennings, Martin Klöckener, Winfried Glade, 17–30. Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker, 1986.

Granat, Wincenty. Sakramenty święte. Część II: Chrzest, bierzmowanie, pokuta. Lublin: TN KUL, 1966.

Höhn, Hans-Joachim. Spüren. Die ästhetische Kraft der Sakramente. Würzburg: Echter Verlag, 2002.

Jagodziński, Marek. „Komunijna wizja sakramentu pokuty i pojednania“. In Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, hrsg. von Marcin Składanowski, Tadeusz Syczewski, Jacek Połowianiuk, 73–93. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Jagodziński, Marek. „Sakramenty komunii“. Ruch Biblijny i Liturgiczny 4 (2009): 285-293.

Jagodziński Marek. Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2008.

Janiec, Zdzisław. Komunikacyjny wymiar liturgii. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006.

Der Katechismus der katholischen Kirche (1992).

Koch, Günther. „Kindertaufe“. In Lexikon der katholischen Dogmatik, hrsg. von Wolfgang Beinert, 305–306. Freiburg–Basel–Wien: Herder, 21988.

Kühn, Ulrich. Sakramente. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn, 21990.

Lachner, Raimund. „Communio – eine Grundidee des christlichen Glaubens. Ein Beitrag zur Elementarisierung im Fach Dogmatik“. In Qualitätsmanagement in der Theologie. Chancen und Grenzen einer Elementarisierung im Lehramtsstudium, hrsg. von Raimund Lachner, Egon Spiegel, 225-251. Kevelaer: Verlag Butzon & Bercker, 1986.

Lies, Lothar. Sakramententheologie. Eine personale Sicht. Graz–Wien–Köln: Verlag Styria, 1990.

Meuffels, Hans Otmar. Kommunikative Sakramententheologie. Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder, 1995.

Napiórkowski, Andrzej A. Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2006.

Nocke, Franz-Josef. Sakramententheologie. Ein Handbuch. Düsseldorf: Verlag Patmos, 1997.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1988.

Obrzędy chrztu dzieci według Rytuału rzymskiego. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1972.

Qualizza, Marino. Inicjacja chrześcijańska. Chrzest. Bierzmowanie. Eucharystia, übers. Mieczysław Stebart. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.

Rahner, Karl. Sakramenty Kościoła – medytacje, übers. Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1997.

Romaniuk, Kazimierz. Sakramentologia biblijna. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.

Schaeffler, Richard, Peter Hünermann, Ankunft Gottes und Handeln des Menschen. Thesen über Kult und Sakrament. Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder, 1977.

Schilson, Arno. „Katholische Sakramententheologie auf neuen Wegen? Bemerkungen zu einer Neuerscheinungen“. Herder Korrespondenz 33 (1979): 571-576.

Schneider, Theodor. Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, przeł. Jan Tyrawa. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1990.

Skowronek, Alfons. Sakramenty w ogólności. Chrzest. Bierzmowanie. Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1995.

Tillard, Jean-Marie Roger. „Das sakramentale Handeln der Kirche“. In Neue Summe Theologie. Bd. III: Der Dienst der Gemeinde, hrsg. von Peter Eicher, 239–304. Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herder, 1989.

World Council of Churches. The Church: Towards a Common Vision, Faith and Order Paper No. 214. Geneva: WCC Publications, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)