Der Bischof und die Nonne – Münster und Breslau als Erinnerungsorte

Geert Franzenburg

Abstrakt


Biskup i zakonnica – Münster i Wrocław jako miejsca pamięci

Artykuł przedstawia „wirtualne” spotkanie dwóch osób, które miały wspólne konteksty i cele, choć różne osobowości: Edyta Stein, żydowska dziewczyna, która stała się karmelitanką, oraz pastor i późniejszy biskup Otto. Oboje mieli związki z Wrocławiem czy to jako miejscem urodzenia (Stein), czy też jako miejscem posługi biskupiej (Zänker) oraz z Münster, gdzie oboje przez kilka lat mieszkali i nauczali. Życie obojga może być ujmowane jako wezwanie do dialogu interkulturowego i ekumenicznego oraz jako przykład zmagania narodu niemieckiego z samym sobą w czasie nazizmu, oboje zatem mogą być wzorem, szczególnie dla młodego pokolenia, wiązania byłych doświadczeń, życia bieżącego i przyszłych wyzwań poprzez dzielenie się i współuczenie się pamięci. W artykule przytacza się list Edyty Stein, który jest zaproszeniem do sformułowania odpowiedzi przez Zänkera i tym samym do rozważenia okoliczności korelacji między kulturami i postawami w latach trzydziestych XX wieku oraz dzisiaj.


Słowa kluczowe


biografia; listy; nauczanie pamięci; ekumenizm; Stein; Zänker

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Konrad, Joachim. Personenlexikon zum deutschen Protestantismus 1919-1949. Bearb. von Hannelore Braun und Gertraud Grünzinger. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

Kopiec, Piotr. „The culture of remembrance. An ecumenical approach“. Studia Oecumenica 13 (2013): 25-34.

Feldmann, Christian. Edith Stein. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004.

Franzenburg, Geert. „Zänker, Ewald Paul Otto“. In Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 20. Nordhausen: Bautz, 2002, Sp. 1581–1590.

Franzenburg, Geert (Hg.). TRIMDA Forum 4/2015, Münster.

Stein, Edith. Potenz und Akt. Freiburg: Herder, 2005; Original: 1931.

Zänker, Otto. „Zeitlichkeit und Ewigkeit im christlichen Glauben“. „Das Evangelische Deutschland“. Kirchliche Rundschau für das Gesamtgebiet des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes 10 (1933): 431–32.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)