Тайна Евхаристии в богословии митрополита Иоанна Зизиуласа

Irina Sashko

Abstrakt


Misterium Eucharystii w teologii metropolity Johna Zizioulasa

Eklezjologia eucharystyczna metropolity Johna Zizioulasa uwzględnia wielowiekowe doświadczenie chrześcijaństwa wschodniego. Wychodząc od Pisma Świętego i tekstów Ojców Kościoła, metropolita Pergamonu uwzględnia prawosławną tradycję duchową oraz liturgiczną. Dla Zizioulasa Eucharystia jest „misterium Chrystusowym”; sakramentem, z którego wypływają i do którego prowadzą zarówno inne sakramenty, jak też wszystkie działania i wyzwania Kościoła. Boska Liturgia stanowi podstawę struktury Kościoła, gdyż pełni funkcję eklezjotwórczą. Wszędzie tam, gdzie jest celebrowana Boska Liturgia na czele z miejscowym biskupem, jest pełnia (gr. πλήρωμα [plērōma]) Kościoła. Ponadto Eucharystia, mając charakter eschatologiczny, zwiastuje nadejście Nowego Nieba i Nowej Ziemi.


Słowa kluczowe


Eucharystia; Kościół; chrzest; sakramenty; biskup; Królestwo Niebieskie; eklezjologia; eschatologia

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Berger Calinic: «Does the Eucharist Make the Church? An Ecclesiological Comparison of Stăniloae and Zizioulas». St Vladimir’s Theological Quarterly 51 (2007), No. 1, с. 23-70.

Congar Yves: «Bulletin d’ecclésiologie». Revue des sciences philosophiques et théologiques 66 (1982), с. 87-119.

Felmy Karl Christian: Współczesna teologia prawosławna, tłum. Henryk Paprocki, Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska 2005.

Knight Douglas H.: The Spirit and Persons in the Liturgy, в: Douglas H. Knight (ed.), The Theology of John Zizioulas and the Church, Aldershot, England, Burlington, VT: Ashgate 2007, с. 183-196.

Leśniewski Krzysztof: „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?” Podstawowe ide współczesnej antopologii prawosławnej, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 2015.

Malecki Roman: Kościół jako Wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2000.

Paprocki Henryk: Obietnica Ojca. Doświadczenie Ducha Świętego w Kościele Prawosławnym. Bydgoszcz: Homini 2011, с. 57-58.

Белькинд Георгий: Трисвятая Евхаристия, в: Праздник: благодарение, освобождение, единение. Успенские чтения, ред. Константин Сигов, Киев: Дух і Літера 2011, с. 75-78.

Вольф Мирослав: По подобию Нашему. Церковь как образ Троицы, пер. Ольга Розенберг, Черкассы: Коллоквиум 2012.

Зизиулас Иоанн: Евхаристия и Царство Божие, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, с. 203-298.

Зизиулас Иоанн: Епископ как предстоятель на Евхаристии, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, с. 91-111.

Зизиулас Иоанн: Общение и инаковость. Новые очерки о личности церкви, пер. Михаил Толстоуженко, Леонид Колкер, Москва: ББИ 2012, с. 384.

Зизиулас Иоанн: Опытное переживание Таинства Церкви, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, с. 73-90.

Зизиулас Иоанн: Святое крещение и Божественная литургия, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, c. 112-137.

Зизиулас Иоанн: Церковь и эсхатология, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, с. 170-202.

Зизиулас Иоанн: Экклесиологическое значение Божественной Литургии, в: Церковь и Євхаристия. Сборник статей по православной экклесиологии, пер. Леонтия Козлова, Богородице-Сергиева Пустынь 2009, с. 138-169.

Зізіулас Йоанн: Буття як спілкування. Дослідження особистісності Церкви, пер. Володимир Верлока, Максим Козуб, Київ: Дух і Літера 2005.

Москалик Ярослав: Іконічна дійсність особи і Церкви, пер. Т. Різун, Львів: Свічадо 2008.

Повесть временных лет, Москва-Аугсбург: Im werden Verlag 2003.

Руссо Оливье: История литургического движения. Исторический очерк от середины ХІХ в. до начала ХХ в., пер. Николай A. Полторацкий, Киев: Дух і Літера 2013.

Уэр Каллист: Предисловие, в: Хью Уайбру. Православная Литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского обряда, пер. Александр Дорман. Москва: ББИ 2012, с. vii-viii.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)