Inspirujący wpływ patriarchy Bartłomieja I na encyklikę Laudato Si’

Krzysztof Leśniewski

Abstrakt


Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W artykule został ukazany jako hierarcha Kościoła prawosławnego, który w szczególny sposób jest przyjazny wszystkim stworzeniom. Zyskał bowiem w świecie wyjątkową pozycję ze względu na wkład w tworzenie programów ekologicznych, organizowanie panprawosławnych spotkań oraz międzynarodowych sympozjów i interdyscyplinarnych seminariów. Celem tych aktywności jest poszukiwanie rozwiązań najbardziej palących problemów odnoszących się do środowiska naturalnego. Od ponad dwudziestu lat organizuje „zielone sympozja na wodzie”. W tych ważnych spotkaniach uczestniczą wierni prawosławni oraz wierni innych Kościołów chrześcijańskich, a także naukowcy, ekologowie, dziennikarze i politycy. Celem tych interdyscyplinarnych sympozjów jest poszukiwanie możliwych działań, aby świat, w którym żyjemy, ocalał dla przyszłych pokoleń. Istotną zasługą Patriarchy Barłomieja jest również nawoływanie do bliższej relacji między naukami ścisłymi a teologią. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si’ z uznaniem docenia różnorodne formy aktywności ekologicznych „Zielonego Patriarchy”, a także odnosi się do podejmowanych przezeń problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Wydaje się więc zasadnym twierdzenie, że różnorodne działania Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I miały inspirujący wpływ na powstanie ekologicznej encykliki Kościoła rzymskokatolickiego.


Słowa kluczowe


Patriarcha Bartłomiej I; „Zielony Patriarcha”; papież Franciszek; encyklika Laudato Si’; środowisko naturalne; ekologia; „zielone sympozja na wodzie”; ekumenizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Word of Welcome From His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, w: Sacred Commerce. A Conversation on Environment, Ethics, and Innovation. Halki Summit 2012, ed. by John Chryssavgis, Michele L. Goldsmith th, Brookline, MA 2014, s. VI-IX.

Address by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew On Receiving the 2015 Steward of Creation Award (Prinkipos, August 6, 2015), https://www.patriarchate.org/-/address-by-his-all-holiness-ecumenical-patriarch-bartholomew-on-receiving-the-2015-steward-of-creation-award?inheritRedirect=true (dostęp: 24.08.2015).

Aegean Sea 1995, http://www.rsesymposia.org/more.php?pcatid=50&catid=88 (dostęp: 9.10. 2015).

Amazon River 2006, http://www.rsesymposia.org/more.php?catid=62&pcatid=45 (dostęp: 9.10. 2015).

Arctic Ocean 2007, http://www.rsesymposia.org/more.php?catid=170&pcatid=162 (dostęp: 9.10. 2015).

Baltic Sea 2003, http://www.rsesymposia.org/more.php?pcatid=46&catid=70 (dostęp: 9.10. 2015).

Beluco Alexandre, Kroeff de Souza Paulo: Energy at the Junction of the Rivers Negro and Solimões, Contributors of the Amazon River, in the Brazilian Amazon, „International Scholarly Research Notices” Volume 2014 (2014), Article ID 794583, http://dx.doi.org/ 10.1155/2014/794583 (dostęp: 9.10.2015).

Chryssavgis John: Introduction, w: Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, Grand Rapids, MI 2009, s. 1-31.

Chryssavgis John: Introduction, w: On Earth as in Heaven. Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2012, s. 1-22.

Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, Grand Rapids, MI 2009.

Czaczkowska Iga: Pomiędzy potopem a tęczą. Ekumeniczne studium integralności stworzenia, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1998.

Danube River 1999, http://www.rsesymposia.org/more.php?pcatid=48&catid=86 (dostęp:9.10.2015).

Delta of the Nile & Africa, http://www.rsesymposia.org/more.php?catid=182&pcatid=181 (dostęp: 9.10.2015).

Ecumenical Patriarch Bartholomew I Decorated with the Steward of Creation Award, http://www.spc.rs/eng/ecumenical_patriarch_bartholomew_decorated_steward_creation_award (dostęp: 24.08.2015).

Ecumenical Patriarch Bartholomew: Keynote Address, North Sea Symposium, Utstein Monastery, Norway, June 23, 2003, w: On Earth as in Heaven. Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York, NY 2012, s. 199-204.

Ecumenical Patriarch Bartholomew I: Message upon the Day of Prayer for the Protection of Creation (September 1, 2012), https://www.patriarchate.org/-/patriarchikon-menyma-epi-te- eorte-tes-indiktou-2012?inheritRedirect=true&redirect=%2Fenvironment-messages&_ 101_ INSTANCE_ QnqPBbQ42NED_languageId=en_US (dostęp: 24.08.2015).

His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew: Encountering the Mystery. Understanding Orthodox Christianity Today, New York, NY 2008.

In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2010.

Ojciec Święty Franciszek: Encyklika Laudato Si’. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015.

Patriarch Bartholomew: Address at the opening of the Black Sea symposium, September 20, 1997, w: Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, Grand Rapids, MI 2009, s. 174-178.

Patriarch Bartholomew: Address during the environmental symposium in Santa Barbara, November 8, 1997, w: Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, Grand Rapids, MI 2009, s. 186-191.

Patriarch Bartholomew: Address to the Plenary Assembly of the European Parliament in Brussels, September 24, 2008, w: Ecumenical Patriarch Bartholomew, In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2010, s. 160-170.

Patriarch Bartholomew: Address to the Summit on Religions and Conservation, Atami, Japan, April 5, 1995, w: In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2010, s. 272-280.

Patriarch Bartholomew: Encyclical for September 1, 2001, w: Cosmic Grace, Humble Prayer. The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, Grand Rapids, MI 2009, s. 55-57.

Patriarch Bartholomew: Introductory Address at the Opening Session of the Third International Symposium: The Danube: A River of Life, Bulgaria, October 17,1999, w: In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2010, s. 218-221.

Patriarch Bartholomew: Invited op-ed, “Washington Post”, Easter 2008, w: In the World, Yet Not of the World. Social and Global Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, red. John Chryssavgis, New York, NY 2010, s. 125-129.

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarsze Ekumenicznemu (698/V/1), w: Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Jego Świątobliwość Bartłomiej I Patriarcha Ekumeniczny – Doktor honoris causa. Lublin 20 sierpnia 2010 r., Lublin 2010, s. 5.

Zizioulas Jean D.: The Eucharistic Communion and the World, London: T & T Clark 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)