Nieistniejące organy firmy Braci Rieger z Karniowa w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie. Analiza instrumentoznawcza

Andrzej Gładysz

Abstrakt


W artykule przeprowadzono analizę instrumentoznawczą zdemontowanych w sierpniu 2015 roku organów Braci Rieger z Karniowa. Instrument, wybudowany w tuchowskim kościele parafialnym przed 100 laty, wpisuje się w liczne instrumentarium organowe firmy na terenie diecezji tarnowskiej i w ogóle Polski.

W pierwszej części artykułu zarysowano okoliczności montażu i remonty organów, aż do chwili ich demontażu. Drugi fragment koncentruje się na opisie instrumentu: chóru, szafy-prospektu, miecha, stołu gry, traktury i wiatrownic oraz dyspozycji instrumentu, wraz ze schematycznym ukazaniem układu piszczałek wewnątrz szafy. Trzecia część stanowi analizę struktury brzmieniowej zawierającą omówienie skali pionowej i poziomej oraz przynależności do poszczególnych rodzin głosowych.


Słowa kluczowe


organy; Bracia Rieger; kościół św. Jakuba w Tuchowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babnis M., Kultura organowa Galicji ze szczególnym uwzględnieniem działalności organmistrza lwowskiego Jana Śliwińskiego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012.

Gładysz A., Organy i organiści w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej. Studium historyczno-instrumetoznawcze, Lublin 2011, mps pracy mgr w AU KUL.

Gładysz A., Organy w kościołach dekanatu tuchowskiego diecezji tarnowskiej do 1918 roku, w: Studia Organologica, t. 5, red. M. Szymanowicz, Polihymnia, Lublin 2016, s. 107-126.

Gładysz J., Życie muzyczno-liturgiczne w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893-1966, Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2013.

Obrzut S., Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Tuchowie, w: Kamienie milowe. Tuchowskie jubileusze końca wieku, red. J. Kozioł, Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2000, s. 75-81.

Szymanowicz M., Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny, Polihymnia, Lublin 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.13-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)