Wymiar katechetyczny fatimskich objawień

Marian Zając

Abstrakt


Przed stu laty portugalska Fatima zyskała niezwykły rozgłos dzięki objawieniom maryjnym. Wydarzenia te przełamały materialistyczną wizję rzeczywistości i kierowały w stronę rzeczywistości transcendentnej. Wielkie znaczenie w dynamice tego fenomenu posiadał kontekst historyczny, ponieważ były to trudne czasy, przepełnione terrorem i wojnami oraz głęboką negacją Boga. Z fatimskich objawień wyłoniło się bogactwo nowych treści, symboli, gestów i modlitw, które posiadały wielkie znaczenie katechetyczne. Kościół katolicki skupił się na odczytywaniu ukrytego sensu tych zdarzeń. Wartością maryjnych orędzi w Fatimie była ich całkowita zgodność z przekazem biblijnym, zaakcentowanie potrzeby nawrócenia i pokuty, podjęcia krucjaty modlitewnej za grzeszników oraz w intencji Ojca Świętego przez modlitwę różańcową. W Fatimie została wyeksponowana idea Bożego dziecięctwa, czyli podobieństwa człowieka do Stwórcy. Poprzez dzieci związane z objawieniami została przypomniana idea Opatrzności Bożej, doceniona rola Kościoła katolickiego oraz podkreślona centralna rola Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia. Ponadto zostały dowartościowane pozawerbalne formy ewangelizacyjne, które posiadają wielką siłę oddziaływania na zlaicyzowanych chrześcijan początku XXI wieku. Fenomen objawień fatimskich polega na tym, że mimo upływu lat, nie tracą one na aktualności i posiadają znaczny potencjał katechetyczny do wykorzystania w obecnym czasie.


Słowa kluczowe


katecheza; Fatima; objawienia maryjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Poznań 2006.

Biała Armia. Apostolat Fatimski dla dzieci, opr. M. Drozdek [i in.], Warszawa 1996.

Borelli A.A., Aniołowie i Objawienia Fatimskie, Kraków 2009.

Delaney J.J. (red.), Niewiasta obleczona w słońce. Osiem wielkich objawień Matki Boskiej w czasach współczesnych, Lublin 1992.

Drozd J., Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005.

Fox R.J., Fatima dla wszystkich pokoleń. Wspomnienia i refleksje, Zakopane 2011.

Fox R.J., Ponowne odkrycie Fatimy, Poznań 1995.

Głowacki L., Podejmować wciąż na nowo fatimskie orędzie, Warszawa 2013.

Gonzaga da Fonseca L., Cuda Fatimy. Objawienia. Kult. Orędzie, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2017.

Hierzenberger G. Nedomansky O., Księga objawień maryjnych od I do XX w., Warszawa 2003.

Jan Paweł II w Fatimie. Trzecia Tajemnica Fatimska z komentarzem Kongregacji ds. Nauki i Wiary, oprac. M. Czekański, Kraków 2000.

Jan Paweł II. Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. 11 października 1992, OsRomPol 14(1993), nr 2, s. 4-6.

Kałdon S., Biblijne podstawy orędzia fatimskiego, Kraków 2003.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Labo S., Zamach na papieża w świetle Fatimy i w cieniu jednej rewolucji, Rzym 1983.

Łaszewski W., 7 dni Fatimy, Radom 2009.

Łaszewski W., Apokalipsa według Fatimy, Kraków 2013.

Łaszewski W., Droga, która prowadzi do Boga – Rozważania nad fatimską tajemnicą Niepokalanego Serca Maryi, Warszawa−Zakopane 2005.

Mateja E., Matka Boża w kulcie Kościoła. Poprawne i niewłaściwe formy kultu maryjnego, Opole 2013.

Odell C., Ci, którzy Ją widzieli. Objawienia maryjne, Gdańsk 2002.

Pannet R., Objawienia maryjne w świecie współczesnym, Kraków 2007.

Ryszka Cz., Fatima, klucz do tajemnicy, Bytom 2000.

Sandrin P., Niebo otwarte. Objawienia maryjne Rue du Bac, La Salette, Lourdes i Fatima, Warszawa 2014.

Siostra Łucja mówi o Fatimie (Wspomnienia siostry Łucji) − Trzecie wspomnienie, zebr. L. Kondor, Tuy 1941.

Smolińska-Theiss B. Theiss W., Stulecie dziecka: między mitem a zniewoleniem, w: Stulecie dziecka: blaski i cienie, red. J. Wilk, Lublin 2003.

Sorg A., Fatima światło dla świata, Poznań 1992.

Theiss W., Zniewolone dzieciństwo, Warszawa 1996.

Tomoń S., Fatimska monstrancja na Jasnej Górze, https://www.google. pl/search?client=firefox-b&q=Monstrancja+z+fatimy (dostęp: 13.05.2017).

Wielgus S., Bogu i ojczyźnie, Lublin 1996.

Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2015, Lublin 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)