Paschalna chrystologia Wacława Hryniewicza

Piotr Jaskóła

Abstrakt


Na tle zasadniczych nurtów współczesnej chrystologii i klasyfikacji sporządzonej przez kard. Waltera Kaspera przedstawiono kilka istotnych założeń i cech chrystologii Wacława Hryniewicza. Źródła artykułu ograniczono do jego paschalnej trylogii: Chrystus nasza Pascha (1982), Nasza Pascha w Chrystusie (1987), Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata (1991). Głęboko biblijne, teologiczno-historycznie i ekumenicznie rozważania starały się pokazać, że paschalna chrystologia Hryniewicza unika niebezpieczeństwa jednostronnych ujęć różnych kierunków chrystologii kerygmatyczno-dogmatycznej, jak i chrystologii ukierunkowanych wyłącznie na Jezusa historycznego. Paschalna chrystologia zdaje się ponadto godzić ujęcia ściśle teologiczne z elementami duchowości.


Słowa kluczowe


chrystologia; Chrystus; Duch Święty; Kościół; Pascha; Paruzja; pneumatologia; Wcielenie; Zmartwychwstanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Czesław: Dogmatyka, t. I, Lublin: RW KUL 1999.

Góźdź Krzysztof: Jezus. Twórca i Spełniciel naszej wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.

Hryniewicz Wacław: Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 1, Lublin: TN KUL 1982.

Hryniewicz Wacław: Nasza Pascha w Chrystusie. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 2, Lublin: TN KUL 1987.

Hryniewicz Wacław: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3, Lublin: TN KUL 1991.

Hryniewicz Wacław: Hermeneutyka w dialogu, Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża 1998.

Kasper Walter: Jezus Chrystus, tłum. Bernard Białęcki, Warszawa: PAX 1983.

Kudasiewicz Józef: Spotkanie z Jezusem w tajemnicy paschalnej. Medytacje biblijno-liturgiczne, Kielce: Współczesna Ambona 2003.

Lekan Janusz: Eucharystia darem paschalnej ofiary, „Roczniki Teologiczne” 51(2004), z. 2, s. 185-207.

Lekka Dorota: Misteryjno-sakramentalne uczestnictwo w Passze Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI, „Teologia w Polsce” 9,2 (2015), s. 149-165.

Murawska Anna: Kosmiczny wymiar pełni zbawienia w Chrystusie paschalnym w ujęciu ks. Wacława Hryniewicza, „Teologia w Polsce” 9,2 (2015), s. 131-147.

Teilhard de Chardin Pierre: Środowisko Boże, tłum. Wanda Sukiennicka, Warszawa: PAX 1967.

Szymik Jerzy: Doctores Honoris Causa: prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Opole: RWWTUO 2014, s. 23-32.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.7-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)