Miłosierdzie w ewangelizacyjnym programie wyzwolenia ks. Franciszka Blachnickiego

Piotr Kulbacki

Abstrakt


The article concerns the reception by Fr. Blachnicki thoughts of John Paul II’s encyclical Dives in misericordia. Formulating the program of human liberation Fr. Blachnicki closely tied it with evangelization and deuterocatechumenate formation. This program is founded on the biblical concept of liberation or salvation, based on the paradigm of the Exodus and on Christian anthropology, especially expressed in the encyclical John Paul II’s Redemptor hominis. The study proved that the Church’s teaching on God’s Mercy allowed F. Blachnicki to formulate the fundamental thesis of “liberation by truth” regarded as “the basic work of mercy”. Thus, “Polish liberation theology” understood in that way displayed its realization in the social commitment based on the evangelization program Ad Christum Redemptorem and in its three phases of proclaiming God’s Mercy – prayer, kerygma, liberation.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; wyzwolenie; prawda; ewangelizacja; Blachnicki; zaangażowanie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia (30.11.1980), Kraków: PTT 1981.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (11.04.2015), Wrocław: TUM 2015.

Blachnicki F., Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem. Podręcznik, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2015.

Blachnicki F., Jedność i diakonia, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2009, s. 215-232.

Blachnicki F., Krucjata Wyzwolenia Człowieka czyli Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła. Podręcznik, Krościenko 2004.

Blachnicki F., Prawda – Krzyż – Wyzwolenie. Ku polskiej teologii wyzwolenia, Carlsberg: Maximilianum 1985.

Blachnicki F., Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik rekolekcji parafialnych, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2009.

Bolczyk H., Wolny człowiek – wolny naród. Ostatnie dzieło życia ks. Franciszka Blachnickiego: Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2012.

Kulbacki P., Suwerenność wewnętrzna fundamentem suwerenności politycznej, w: S. Urbański (red.), Odpowiedzialność polityków za…, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2012, s. 53-67.

Kulbacki P., Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin: Polihymnia 2013.

Kulbacki P., Program Ad Christum Redemptorem księdza Franciszka Blachnickiego odpowiedzią na wezwanie do „nowej ewangelizacji”, w: F. Blachnicki, Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem. Podręcznik, Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie 2015, s. 240-253.

Mikulski J., Polska teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Tarnów: Biblos 2000.

Szósta Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Diakonia Jedności Ruchu i w Ruchu Światło-Życie. Częstochowa–Jasna Góra 27 II – 2 III 1981 r. Dokumentacja, [mps powiel.] AGRŚŻ, sygn. L-52001/6.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.6-13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)