Głoszenie kazań odpustowych

Jan Twardy

Abstrakt


Refleksja na temat kazań i homilii odpustowych jest mało rozwinięta w polskiej homiletyce. Dostrzegając potrzebę w tej dziedzinie, autor wskazał najpierw na dotychczasową teorię tych kazań, a następnie uwydatnił ich doniosłość, treść i formę oraz podkreślił znaczenie starannego przygotowania każdej jednostki kaznodziejskiej. W głoszeniu kazań odpustowych pomocne będą także wskazania dotyczące przemówień kierowanych do licznie zgromadzonych słuchaczy, do rzesz lub tłumów. Kaznodzieje odpustowi powinni czerpać z homiletycznych wskazań na temat kazań o Bogu w Trójcy Jedynym, Chrystusie, Maryi, aniołach i świętych. Celowa jest także analiza drukowanych lub nagrywanych kazań odpustowych, aby można było poznawać kierunki przemian w tym rodzaju kościelnej posługi słowa.


Słowa kluczowe


homilia; kazanie tematyczne; homiletyka; odpust parafialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Budzik S., Jak mówić o Duchu Świętym, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 63-89.

Czerwik S., Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 45-57.

Dyk S., Współczesne przepowiadanie homilijne misteriów publicznego życia Jezusa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Góźdź K., Jak mówić o aniołach, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 91-105.

Grygiel L., Jak mówić o świętych. Kilka myśli spod ambony, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), 117-121.

Kudasiewicz J., Homilie na Święta Pańskie a problem homiletyczny, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 33-44.

Kudasiewicz J., „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty Pan, Bóg wasz!”, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 77-87.

Łapot J., Kazania o Bogu, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 312-315.

Misztal P., Aktualność przesłań polskich świętych i błogosławionych, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 99-116.

Momidłowski S., Kazania odpustowe, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 451-454.

Pagiewski H., Kazania hagiograficzne, „Materiały Problemowe” 20(1988), nr 3, s. 110-118.

Panuś K., Jak mówić o świętych, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 125-141.

Pilch Z., Przepowiadanie Chrystusa, w: Homiletyka duszpasterska, red. Z. Pilch, Wydawnictwo „Przeglądu Homiletycznego”, Kielce 1935, s. 315-320.

Pilch Z., Wykład zasad kościelnej wymowy, Pallottinum, Poznań 1958.

Salij J., Jak dziś mówić o Jezusie Chrystusie?, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 97-106.

Siwak W., Jaka ikona Maryi w przepowiadaniu peregrynacyjnym, w: Kościół czci Matkę Pana, red. W. Siwak, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2003, s. 171-189.

Staniek E., Z kaznodziejskiego warsztatu, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997 (Wyd. 2 − Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2002).

Szymik J., Jak mówić dziś o Jezusie Chrystusie, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 39-62.

Twardy J., Głoszenie kazań maryjnych, w: Kościół czci Matkę Pana, red. W. Siwak, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2003, s. 149-170.

Twardy J., Kazania na uroczystości i Święta Pańskie w ujęciu Andreasa Grubera, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 87-96.

Twardy J., Kaznodziejstwo o aniołach, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.

Twardy J., Proces przygotowania homilii, „Roczniki Teologiczne” 61(2014), z. 12, s. 73-88.

Wallace J.A., Przepowiadanie na Święta Pańskie, „Przegląd Homiletyczny” 8(2004), s. 59-85.

Wallace J.A., Przepowiadanie o świętych (część druga), „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 123-142.

Węcławski T., Jak mówić o Bogu, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 23-38.

Wilczek J., Pastoralna o homiletyce, t. 1, Czcionkami Karola Budweisera, Kraków 1964.

Witczyk H., „Świętość” w Nowym Testamencie – dar Ojca, „Przegląd Homiletyczny” 7(2003), s. 89-97.

Życiński W., Jak Mówić o Maryi, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 75-89.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)