500 Jahre Reformation. Die Rechtfertigungslehre heute. Teil 1: Individuelle Aspekte

Matthias von Kriegstein

Abstrakt


500-lecie Reformacji. Nauka o usprawiedliwieniu dzisiaj. Część 1: aspekty indywidualne

Doktryna o usprawiedliwieniu jest podstawowym elementem reformacji w XVI wieku. Artykuł wskazuje na pochodzenie tej doktryny oraz podaje jej interpretację w kontekście współczesności. Luter wyraził własne, charakterystyczne dla średniowiecza obawy, które były związane z siłą ówczesnego Kościoła. Sprzeciwiając się temu sformułował koncepcję dotyczącą łaski Boga, zgodnie z którą sama łaska wiary usprawiedliwia grzesznika bez konieczności spełniania uczynków wypływających z zachowania prawa. Doktryna o usprawiedliwieniu nie dzieli obecnie kościołów chrześcijańskich. Świecki styl myślenia, ogromna różnorodność religii i bezgraniczne niesprawiedliwości społeczne zdają się być w sprzeczności z rozumieniem istoty Boga, jak i samej doktryny o usprawiedliwieniu. Doktryna ta jest bowiem oparta na podstawowych aspektach ludzkiego życia. Wiara chrześcijańska oferuje światopogląd, który toleruje różne, ambiwalentne spojrzenia i zachęca do życia. Przebaczenie i wzajemna akceptacja między ludźmi, jak również akceptacja samego siebie są doświadczeniami zintegrowanymi z chrześcijańską tradycją doktryny o usprawiedliwieniu. Jej indywidualistyczne ograniczenia oraz abstrakcyjna interpretacja były przedmiotem mocnej krytyki. Jeśli nie zostaną pominięte społeczne aspekty tej doktryny, może ona przyczynić się do zwiększenia wzajemnej solidarności międzyludzkiej.


Słowa kluczowe


usprawiedliwienie; wymiar interkonfesyjny; wymiar międzyreligijny; świeckie myślenie; niezrozumiała interpretacja; przebaczenie; akceptacja; sfera interpretacji; solidarność

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Bieler, Andrea und Gutmann, Hans-Martin. Rechtfertigung der „Überflüssigen.” Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2008.

D. Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe 1. Band. Hrsg. Joachim Karl Friedrich Knaake u.a. Weimar: H. Böhlau, 1883.

Dostojewski, Fjodor. Die Brüder Karamasoff. München−Klagenfurt: Neuer Kaiser Verlag, Hans Kaiser, 1978.

Evangelische Landeskirche in Baden. „Rechtfertigung allein aus Glauben.” 26 April, 2017. http://ekiba.de/ html/content/ rechtfertigung_allein_ aus_glauben.html?&.

Georgi, Dieter. „Auf dem Weg zu einer urbanen Theologie.” In Religion und Urbanität, Hrsg. Carsten Burfeind u.a. 137-154. Münster u.a.: Waxmann Verlag GmbH, 2009.

Der Heidelberger Katechismus hrsg. von der Evangelisch-reformierten Kirche. 2. Aufl. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2001.

Franziskus. „Interview.” April 26, 2017. https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2017-03-08/papst-franziskus-spricht-im-interview-ueber-priestermangel-und-einen-deutschlandbesuch.

Helle, Horst Jürgen. Soziologie und Symbol. Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag, 1969.

Käsemann, Ernst. „Gottesgerechtigkeit bei Paulus.” Zeitschrift für Theologie und Kirche 58(1961): 367-378.

Leppin, Volker. „ Gerechtigkeit̕: Entwicklungslinien in der Kirchengeschichte.” In Gerechtigkeit. Hrsg. Markus Witte, 99-123. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

Luther, Martin. „Diverse Texte – Luther, Martin − Wie Luther die Gnade wieder entdeckte.” April 26, 2017. http://www.efg-hohenstaufenstr.de.

Luther, Martin. Vorrede zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers, zitiert nach Gräb-Schmidt, Elisabeth. „Gerechtigkeit systematisch-theologisch.” In Gerechtigkeit. Hrsg. Markus Witte, 125-155. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

Mauss, Marcel. Die Gabe, 10. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2013. Französisches Original, Essai sur le don. Paris: Presses Universitaires de France, 1950.

„Rechtfertigung und Freiheit.” Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hrsg.). 4. Aufl. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2015.

Schleiermacher, Fridrich. Über die Religion. Berlin: Unger Verlag, 1799, zitiert aus der Reclamausgabe. Stuttgart, Ditzingen: Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, 2010.

Tamez, Elsa, Contra toda condena. Costa Rica: Editorial DEI San José, 1991, deutsch: Gegen die Verurteilung zum Tod. Luzern: Genossenschaft Edition Exodus, 1998.

Tillich, Paul. In der Tiefe ist Wahrheit, Religiöse Reden 1. Folge, 5. Aufl. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1952.

Tillich, Paul. Systematische Theologie. Bd. III. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1966.

Tillich, Paul. Wesen und Wandel des Glaubens. West Berlin: Ullstein, 1966.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)