Bibliodrama w głoszeniu słowa Bożego

Władysław Chaim

Abstrakt


Artykuł przypomina najpierw podstawowe informacje na temat bibliodramy oraz jej zastosowań, a następnie przedstawia możliwości zastosowania bibliodramy w kaznodziejstwie; w ramach kazania (homilii), podczas rekolekcji dla małych grup oraz w koncepcji homiletyki kinestetycznej. Na końcu podkreśla użyteczność bibliodramy dla współczesnej ewangelizacji.

Słowa kluczowe


bibliodrama w kazaniu (homilii); bibliodrama i rekolekcje; homiletyka kinestetyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aigner M., Bibliodrama und Bibliolog als pastorale Lernorte, Kohlhammer, Stuttgart 2015.

Andriessen H., Derksen N., Lebendige Glaubensvermittlung im Bibliodrama, Matthias-Grünewald-Verl, Mainz 1991.

Cosgrove Ch., Edgerton W., In other words: incarnational translation for preaching, Grand Rapids, B. Eerdmans Publishing, Michigan 2009.

Fühles M., Frick E., Być twórczym przed Panem. Bibliodrama i ćwiczenia duchowne, WAM, Kraków 2013.

Jaworski R., Bibliodrama jako spotkanie, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1998.

Kollmann R., Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1994, s. 33-54.

Kreller H., Gotteserfahrung ermöglichen. Die Methoden von Bibliodrama und ihr Ertrag für die Predigt, „Zeitschrift für Theologische Praxis” 17(1999), z. 3, s. 35-39.

Kreller H., Bibliodrama. Ein Lehr- und Praxisbuch, BoD-Books on Demand, Satz 2013.

Martin G., Sachbuch Bibliodrama. Praxis und Theorie, Kohlhammer, Stuttgart 1995.

Martin G., Zwischen Eco und Bibliodrama – Erfahrungen mit einem neuen Predigtansatz, w: Predigt als offenes Kunstwerk. Homiletik und Rezeptionsästhetik, red. E. Garhammer, H.-G. Schöttler, Don Bosco, München 1998, s. 51–62.

Martin G., ‘Predigt als offenes Kunstwerk'? Zum Dialog zwischen Homiletik und Rezeptionsästhetik, „Evangelische Theologie” 44(1984), s. 46-58.

Moeller P., A kinesthetic homiletic. Embodying Gospel in preaching, Fortress Press Library, Augsburg−Minneapolis 1993.

Müller M., Ruhnau C., Exerzitien auf der Basis von Bibliodrama, „Lebendige Seelsorge” 46(1995), s. 165-168.

Pitzele P., Scripture windows: towards a practice of bibliodrama, Alef Design Group, Los Angeles 1998.

Radeck H., Ignatianische Exerzitien und Bibliodrama. Ein hermeneutischer Strukturvergleich, Kohlhammer, Stuttgart 1998.

Schöttler H.-G., Auf dem Weg zum „Fünften Evangelium”. Der theologische Ort des Bibliodramas, „Lebendige Seelsorge” 46(1995), s. 138-142.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.12-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)