Sprawozdanie z działalności Katedr. Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości Wydziału Teologii KUL oraz inne aktywności w roku 2015

Marek Chmielewski, Teresa Paszkowska, Adam Rybicki, Jarosław M. Popławski, Stanisław T. Zarzycki

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)