The Teaching of Blessed Michał Sopoćko about Truth and Worship of the Divine Mercy

Henryk Ciereszko

Abstrakt


Błogosławionego Michała Sopoćki nauczanie o miłosierdziu Bożym i kulcie miłosierdzia Bożego

Artykuł traktuje o nauczaniu i naukowo-publicystycznej działalności bł. Michała Sopoćki na rzecz apostolstwa prawdy o miłosierdziu Bożym oraz kultu Miłosierdzia Bożego. Bł. Michał zainspirowany objawieniami o miłosierdziu Bożym, przekazanymi św. Faustynie Kowalskiej, podjął się weryfikacji tych objawień, a następnie apostolstwa idei i kultu Miłosierdzia Bożego. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat opublikował szereg prac, w których ukazywał prawdę o miłosierdziu Bożym, przedstawiał istotę nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego oraz uzasadniał potrzebę wprowadzenia kultu Miłosierdzia Bożego z odrębnym świętem. W artykule, w ujęciu chronologicznym, są przedstawione prace bł. Michała oraz ich krótka prezentacja pod względem treści. W całości opracowania ukazany jest istotny i pionierski wkład bł. Michała w promocję kultu Miłosierdzia Bożego od początków jego powstania. Nauczanie o prawdzie miłosierdzia Bożego oraz wyjaśnienie istoty kultu wraz z motywami jego wprowadzenia osadzone jest na solidnych podstawach biblijnych, teologicznych, liturgicznych i pastoralnych. W tym jawi się niepowtarzalna rola bł. Michała Sopoćki w upowszechnieniu kultu Miłosierdzia Bożego we współczesnych czasach, choć jeszcze nie wystarczająco poznana i doceniona.


Słowa kluczowe


Miłosierdzie Boże; kult Miłosierdzia Bożego; święto Miłosierdzia Bożego; historia kultu Miłosierdzia Bożego; apostolstwo Miłosierdzia Bożego; błogosławiony Michał Sopoćko apostoł Miłosierdzia Bożego

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


“Chrzest jako wyraz Miłosierdzia Bożego” [Baptized as an expression of the Divine Mercy], Wiadomości Duszpasterskie 4(1948):350−351.

“Ciemności świata a światło Chrystusowe” [The darkness of the world and the light of Christ]. Współczesna Ambona 7(1952):115−117.

De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo. Tractatus dogmaticus ac liturgicus. Vilnae, 1940.

De Misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo. Tractatus dogmaticus ac liturgicus. Detroit, 1943.

De misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo. Tractatus dogmaticus ac liturgicus. Varsaviae, 1947.

Die Barmherzigkeit Gottes einzige Hoffnung des Menschengeschlechts. Altenstadt− Vorlaberg, 1953, 1958.

Divina Misericordia unica speranza da la humanidad. Roma, 1956.

Divina Misericordia unica speranza de la humanidad. Cordoba, 1951, 1953.

Divina Misericordia unica speranza dell'umanita. Udine, 1954.

“Duch liturgii Niedzieli Przewodniej” [The spirit of the liturgy Sunday Agenda]. Wiadomości Duszpasterskie 6(1950):83−85.

“Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy” [The spirit of the liturgy of Sunday Easter II]. Duszpasterz Polski Zagranicą 22(1971):37−52.

“Duch liturgii Niedzieli II Wielkanocy” [The spirit of the liturgy of Sunday Easter II]. Msza święta 29(1973):88−89.

“Duch liturgii II Niedzieli Wielkanocy” [The spirit of the liturgy of the II Sunday of Easter]. In Powołanie człowieka. “...bo Jego miłosierdzie na wieki” (Ps 135) [The vocation of the human being. “... because his mercy forever” (Ps. 135]. Vol. 2. Ed. L. Balter, 377−392. Poznań−Warszawa, 1972.

“Dzieła miłosierdzia Wniebowstępującego Chrystusa” [The works of Mercy of Christ]. Wiadomości Duszpasterskie 5(1949):173−176.

Dziennik [Official]. Ed. 3. Białystok, 2015.

“Głos w dyskusji w związku z felietonem dyskusyjnym ks. Alfonsa Wolnego pt. `O czystość ducha liturgicznego' w `Homo Dei'] (1949):220−227” [In discussions in relation to the discussion rev. Alfons Wolny `for the cleanliness of the liturgical spirit' in `Homo Dei' (1949):220−227, Homo Dei 18(1949):723−731.

God is Mercy. St. Meinrad, 1955.

God is Mercy. Meditations on God's Consoling Bridge Attribute. Stockbridge, 1965.

Godzina święta i Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem [Time and Novena to the Divine Mercy over the Word]. Poznań−Warszawa−Lublin, 1949.

Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii [The Idea of the Divine Mercy in the liturgy]. Misterium Christi 8(1937):102−116.

Jezus Król Miłosierdzia [Jesus is the King of Mercy]. Współczesna Ambona 7(1952): 86−88.

Król Miłosierdzia [The King of Mercy]. Pallottinum.

“Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego” [Worship of the Sacred Heart of Jesus, and the cult of the Divine Mercy]. Ateneum Kapłańskie 49(1948):33−40.

Kult Serca Jezusowego a kult Miłosierdzia Bożego [Worship of the Sacred Heart of Jesus and the cult of the Divine Mercy]. Polonia Sacra. Kwartalnik Teologiczny 1(1948):354−358.

The Letter of M. Sopoćko to Primate Cardinal S. Wyszyński of 31 XII 1972, LXXXI, position 21 (The Archives of the Archdiocese of Bialystok).

The Letter of Sopoćko to J. Chróściechowski of 14 XI 1947 (copy), XIX, position 1. (The Archives of the Archdiocese of Białystok).

The letter of 15 and 1948 (copy), XIX, position 2 (The Archives of the Archdiocese of Białystok).

Liturgia Miłosierdzia Bożego [The liturgy of the Divine Mercy]. Współczesna Ambona 7(1952):270−277.

The Mercy of God in His Works. Vol. I. Hereford−Stockbridge, 1962; vol. II. Stockbridge, 1968; vol. III. Stockbridge, 1968; vol. IV. Hereford, 1972.

“Miłosierdzie a sprawiedliwość Boża” [Mercy and justice of God]. Współczesna Ambona 5(1950):619−622.

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego [The mercy of God in His Works]. Vol. I. Londyn, 1959.

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego [The Mercy of God in His Works]. Vol. II. Rzym−Paryż−Londyn, 1962.

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego [The Mercy of God in His Works]. Vol. III. Rzym−Paryż−Londyn, 1962.

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego [The mercy of God in His Works]. Vol. IV. Paris, 1967.

“Miłosierdzie Boże” [Divine Mercy]. Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie 10(1936):44−46, 104−106, 118−121, 134−137, 152−155, 167−170, 181−185.

“Miłosierdzie Boże” [The Divine Mercy]. Wiadomości Duszpasterskie 5(1949): 143−145.

Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne [(Mercy of God. The study of Theology and practical]. Wilno, 1936.

“Miłosierdzie Boże i ludzkie” [Mercy of God and human]. Homo Dei 20(1951): 375−383.

Miłosierdzie Boże jedyna nadzieja ludzkości [Mercy of God the only hope of humanity]. Ed. 2. Londyn, 1949.

Miłosierdzie Boże jedyną nadzieją ludzkości [God's Mercy, humanity's only hope]. Ed. 1. Londyn, 1949.

Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości [Mercy of God, the hope of humanity]. Wrocław, 1948.

“Miłosierdzie Zbawiciela w ukazaniu się Magdalenie” [The mercy of the Savior in the release of Magdalene]. Wiadomości Duszpasterskie 6(1950):78−80.

“Miłosierdzie Boże względem grzeszników” [Mercy of God against sinners]. Współczesna Ambona 4(1949):477−483.

La Misericordia di Dio. Roma, 1956.

La Misericordia di Dio unica speranza per il genere umano. Roma, 1954.

La Misericordia speranza per il genere umano. Roma, 1956.

Novena and other prayers to the Divine Mercy. Stockbridge, 1961.

O nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego [Of devotion to the Divine Mercy]. Straż Honorowa, 1948.

O święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela [For the Feast of the Merificul Savior]. Poznań−Warszawa−Lublin, 1947.

Początek, rozwój i zahamowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego [The beginning, the development of and devotion to the Divine Mercy] (typescript), VIII, position 14 (The Archives of the Archdiocese of Bialystok).

Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu Bożym na tle litanii [Get God in His Mercy. Reflections on God's Mercy on the background of the litany]. Londyn, 1949.

“Serce Jezusa a Miłosierdzie Boże” [Heart of Jesus, the Divine Mercy]. Przegląd Katechetyczny 31(1948), 6−7:161−166.

“Serce Jezusa a Miłosierdzie Boże” [Heart of Jesus, the Divine Mercy], Wiadomości Duszpasterskie 4(1948):223−228.

“Serce Jezusa a Miłosierdzie Boże” [Heart of Jesus and the Divine Mercy]. Homo Dei 20(1951):45−48.

“Szlaki zmartwychwstania” [Trails of the resurrection]. Współczesna Ambona 7(1952):118−120.

Uroczystość Trzech Króli [Solemnity of the Epiphany]. Wiadomości Duszpasterskie 5(1949):396−398.

We bless our God in his Mercy. Stockbridge, 1961.

Wspomnienia z przeszłości [Memories of the past] (typescript). (The Archives of the Archdiocese of Bialystok).

Sopoćko, Michał and Chróściechowski, Julian. Divine Mercy Devotions and Prayers. Ed. 1. Stockbridge, 1961; Ed. 2. Stogkbridge, 1962.

Sopoćko, Michał and Chróściechowski, Julian. Domine, miserere nobis! De Christo Salvatore adorando Miserentissimo et de sua misericordia humano generi imploranda. Oxon, 1968.

Sopoćko, Michał and Chróściechowski, Julian. The Lord, have mercy on us. Hereford, 1969.

Wolny, Alfons. “O czystość ducha liturgicznego” [For the cleanliness of the liturgical spirit]. Homo Dei 18(1949):220−227.

Oost, K. van. “Dyskusja liturgiczna” [Liturgical Discussion]. Homo Dei 19(1950): 207−215.

“Pokłosie dyskusji liturgicznej” [Aftermath of liturgical discussion]. Homo Dei 19(1950):666−669.

Wolny, Alfons. “Odpowiedź na głosy w dyskusji po felietonie dyskusyjnym `O czystość ducha liturgicznego'. Homo Dei 18(1949):220−227” [The answer to the voices in the discussion after discussion feuilleton `for the cleanliness of the liturgical spirit', `Homo Dei' (1949), p. 220−227). Homo Dei 18(1949):731−741.




DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)