Secretaries and Apostles of the Merciful God

Michał Damazyn

Abstrakt


Sekretarki i apostołowie miłosiernego Boga

Miłosierdzie Boże, które dziś na powrót zna i czci cały Kościół, nie jest epizodem w historii zbawienia zaistniałym przez widzenia św. Faustyny Kowalskiej, zostało rozpowszechnione dzięki posłudze św. Jana Pawła II. Przymiot ten, znany z lektury najwcześniejszych ksiąg Pisma Świętego, obecny był w nauczaniu Kościoła, jak i w praktyce duchowej przez wszystkie wieki. Niesłusznie także przeciwstawia się miłosierdzie Boże Jego miłości, przypomnianej przez widzenia św. Małgorzaty Alacoque. Tekst ten wykazuje ciągłość planu zbawienia, który od wieków i sukcesywnie realizuje Bóg przy pomocy wybranych przez siebie ludzi. Wskazuje na komplementarność “wielkich” objawień M. Alacoque i F. Kowalskiej, które zdeterminowały pobożność Kościoła oraz przywołuje niektóre z osób, powołanych do szerzenia czci wobec Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem.


Słowa kluczowe


Miłosierdzie Boże; Siostra Faustyna Kowalska; Michał Sopoćko; Małgorzata Alacoque

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedykt XVI. Homilia z dnia 15.04.2007 r.

Benedykt XVI. Rozważanie przed modlitwą “Anioł Pański” z dnia 09.06.2013 r.

Ciereszko, Henryk. Życie i działalność ks. Michała Sopoćki (1888−1975). Pełna biografia apostoła miłosierdzia Bożego. Kraków, 2006.

Damazyn, Michał. Profesor Ludka. Życie i wiara. Toruń, 2013.

Dideberg, Dany. “Wprowadzenie”, in Wezwanie do miłości, czyli orędzie Najświętszego Serca Jezusa do świata. Warszawa, 2010.

Jan Paweł II—sługa miłosierdzia. List Episkopatu Polski na VI Dzień Papieski w Ojczyźnie w 2006 r.

Jan Paweł II. Akt zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu z dnia 17.08.2002 r..

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia (1980).

Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio (1998).

Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte (2001).

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków, 2005.

Jan Paweł II. Pozdrowienie końcowe po Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach dnia 17 sierpnia 2002 r.

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia (1984).

Jan Paweł II. List apostolski Tertio millennio adveniente (1994).

Jan Paweł II. Testament.

Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa, 200716.

Listy świętej siostry Faustyny. Kraków, 2005.

Łozinski, Bogumił. Leksykon zakonów w Polsce. Warszawa, 1998.

Majewska, Helena. Dziennik. Kraków, 2014.

Maria Consolata Bertone, in http://www.kapucynkiostrow.pl/index.php/duchowosc/ swieci/sl-b-maria-konsolata-betrone (11.04.2014).

Naborowska, Izabela. Dziennik. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Największa Miłość. Siostra Józefa Menendez świadek tej Miłości. Kraków−Warszawa−Struga, 1988.

Seremak, Waldemar. Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu. Lublin, 2001.

Sopocko, Michał. Dziennik. Białystok, 2010.

Sopoćko, Michał. List z Czarnego Boru z dnia 09.04.1942 r., kopia. Archiwum Instytutu Miłosierdzia Bożego.

Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boże nadzieją ludzkości. Wrocław, 1948.

Sopoćko, Michał. Miłosierdzie Boże w dziełach Jego. Vol. 4. Paryż, 1967.

Żywot Sługi Bożej siostry Benigny Konsolaty Ferrero. Kraków, 19303.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)