Forgiveness as a Form of Christian Mercy

Adam Rybicki

Abstrakt


Przebaczenie jako forma miłosierdzia chrześcijańskiego

Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza podejmuje temat przebaczenia jako formy miłosierdzia Bożego; jest więc teologalnym osadzeniem podjętego tematu. Przebaczenie jako forma miłosierdzia w relacjach międzyludzkich to część druga artykułu; ukazuje ona horyzontalny wymiar idei miłosierdzia. Część trzecia poświęcona jest współczesnym problemom związanym z przebaczeniem w kontekście miłosierdzia, a są to takie problemy, jak: przebaczenie samemu sobie, przebaczenie Bogu, przebaczenie w kontekście tzw. grzechów międzypokoleniowych, przebaczenie jako jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy: nowe formy i wyzwania, przebaczenie jako forma miłosierdzia w kontekście posługi spowiednika i kierownika duchowego.


Słowa kluczowe


przebaczenie; miłosierdzie; Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Balthasar, Hans Urs, von. Wiarygodna jest tylko miłość [Authentic is Only Love]. Trans. E. Piotrowski. Kraków, 1997.

De Grandis, Robert and Linda Schubert. Uzdrowienie międzypokoleniowe [Intergenerational Healing]. Trans. B. Włodarczyk. Łódź, 2012.

Échivard, Nicole. Kobieto, kim jesteś? [Woman, Who Are You?]. Trans. J. Grosfeld. Poznań, 1987.

Gąsiorowski, Piotr. Wybaczyć Bogu [To Forgive God]. Kraków, 2014.

Gołębiewska, Maria. Demontaż atrakcji [Disassembly of Attraction]. Gdańsk, 2003.

Kowalczyk, Stanisław. “Konsekwencja zanegowania miłości i miłosierdzia w postawie ludzkiej” [The Consequences of Negating Love and Mercy in the Human Attitude]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in the Human Attitude]. Homo Meditans 5, 231−248. Lublin, 1989.

Linn, Dennis and Matthew Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień poprzez pięć etapów przebaczenia [Healing Life's Hurts: Healing Memories Through Five Stages of Forgiveness]. Trans. A. Bożek. Kraków, 1993.

Mojek, Stanisław. “Miłosierdzie Boże w sprawowaniu sakramentu pojednania” [The Divine Mercy in Administering the Sacrament of Reconciliation]. Homo Meditans 5. Lublin, 1989.

Niewiadomska, Iwona. “Postawa” [Attitude]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej ]Mercy in the Human Attitude]. Leksykon Duchowości Katolickiej [The Lexicon of Catholic Spirituality]. Ed. M. Chmielewski, 684. Lublin−Kraków 2002.

Nossol, Alfons. “Personalistyczno-humanistyczny aspekt w doznawaniu i w świadczeniu miłosierdzia” [Personalistic and Humanistic Aspect of Experiencing and Giving Mercy]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in Human Attitude]. Homo Meditans 5, 45−52. Lublin, 1989.

Nouwen, Henri J.M. Powrót syna marnotrawnego [The Return of the Prodigal Son]. Poznań, 1992.

http://niedziela.pl/artykul/14691/Komisja-Teologiczna-KUL-w-sprawie-tzw [21.12. 2015].

Słomka, Walerian. “Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka” [Mercy in the Christian Vision of Man]. In Miłosierdzie w postawie ludzkiej [Mercy in Human Attitude]. Homo Meditans 5, 65−78. Lublin, 1989.

Urbański, Stanisław. “Ks. prof. dr hab. Walerian Słomka – teolog, uczony, humanista” [The Reverend Professor Walerian Słomka Ph.D. – theologian, scholar, humanist. In Bóg jest miłością. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich [God is Love. The Jubilee Book in Honour of the Reverend Professor Walerian Słomka on the Occassion of the Fiftieth Anniversary of His Being Ordained to the Priesthood]. Ed. M. Chmielewski. Lublin, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)