The Contemplation of God the Father's Mercy in Jesus Christ

Jan K. Miczyński

Abstrakt


Kontemplacja miłosierdzia Boga Ojca w Jezusie Chrystusie

Papieskie zaproszenie do kontemplowania oblicza miłosiernego Boga jest wezwaniem do tego, by nie zadowalać się modlitwą powierzchowną bądź taką, która odrywa od spraw życia codziennego. Szczególny sposób przyjmowania miłosierdzia Boga dokonuje się w sakramentach, np. w Chrzcie Świętym, w Eucharystii, w Sakramencie Pojednania. Bóg pragnie podnosić człowieka w każdej chwili jego życia. Kontemplacja jest przyjmowaniem miłosierdzia Boga i jednocześnie czerpaniem siły, by stać się człowiekiem miłosiernym. Angażowanie w kontemplacji całej osoby ludzkiej pozwala Duchowi Świętemu wlać w nią pragnienia bycia miłosiernym dla innych.


Słowa kluczowe


miłosierdzie; oblicze; kontemplacja; modlitwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedykt XVI. Encyklika Deus caritas est. Poznań: Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, 2006.

Chmielewski, Marek and Królikowski, Janusz. Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015−20 XI 2016). Lublin−Skarżysko-Kamienna: Wyd. “Polihymnia”, 2015.

Daniélou, Jean. Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Trans. M. Tarnowska. Kraków, 1994.

Élisabeth de la Trinité. Œuvres complètes. Édition critique réalisée par le Père Conrad De Meester, carme. Préface du cardinal Albert Decourtray archevêque de Lyon. Paris, 19962.

Enciclopedia della preghiera. Ed. C. Rossini and P. Sciadini. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wyd. Znak, 1996.

Franciszek. Bulla Misericordiae vultus. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2015.

Gamarra, Saturnino. Teología Espiritual. Madrid: Wyd. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 2004.

Gils, Féliks and Guillet, Jacques. “Oblicze”, in Słownik Teologii Biblijnej. Ed. X. Léon-Dufour, 584−585. Poznań: Wyd. Pallottinum, 1990.

Herráiz García, Maximiliano. “Preghiera contemplativa”. In Enciclopedia della preghiera. Ed. C. Rossini and P. Sciadini, 307−315. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.

Jan Paweł II. “Encyclical Dives in Misericordia”. In: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 77−139. Kraków: Wyd. Znak, 1996.

Jan Paweł II. List apostolski Novo millennio ineunte. Wrocław: Wydawnictwo TUM, 2001.

Mielcarek, Krzysztof. “Oblicze. 1. W Biblii”. In Encyklopedia Katolicka. Ed. E. Gigilewicz, vol. 14, 190. Lublin: TN KUL, 2010.

Misiurek, Jerzy. “Oblicze. 2. W duchowości”. In Encyklopedia Katolicka. Ed. E. Gigilewicz, vol. 14, 190−192. Lublin: TN KUL, 2010.

Morris, L. “Miłosierdzie”. In Słownik teologii św. Pawła. Ed. G.F. Hawthorne and R.P. Martin and D.G. Ried, 475−477. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 2010.

Nicolas, Jean-Hervé. Sintesi Dogmatica. Dalla Trinità alla Trinità. Vol. 1−2. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991−1992.

Popowski, Remigiusz. Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 1995.

Słownik Teologii Biblijnej. Ed. X. Léon-Dufour. Poznań: Wyd. Pallottinum, 1990.

Słownik teologii św. Pawła. Ed. G.F. Hawthorne and R.P. Martin and D.G. Ried. Warszawa: Wyd. “Vocatio”, 2010.

Sorrentino, Domenico. L'esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale. Asisi: Wyd. Citadella Editrice, 2007.

Św. Ignacy Loyola. Ćwiczenia duchowne [Spiritual exercises]. Kraków: Wyd. WAM, 1996.

Św. Jan od Krzyża. Dzieła. Kraków: Wyd. OO. Karmelitów Bosych, 19864.

Św. Teresa od Jezusa. Dzieła. Vol. 1−3. Kraków: Wyd. OO. Karmelitów Bosych, 1987−19953.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)