Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła

Andrzej Derdziuk

Abstrakt


Sakrament pokuty i pojednania jest uprzywilejowanym narzędziem duszpasterskim Kościoła, przez które wierni, spotykając Chrystusa udzielającego łaski miłosierdzia, odnawiają swoje życie duchowe, zapalają się w miłości do Boga i uczą się ofiarnej służby wobec bliźnich. Przez odpuszczenie grzechów chrześcijanin zyskuje nadzieję nowego życia i staje się świadkiem zmartwychwstania, przez co wnosi w życie Kościoła dynamizm włączania się w odnowę świata zgodnie z planem Boga. Niniejszy artykuł przedstawia liczne zachęty Stolicy Apostolskiej wyrażane przez ojców Soboru Watykańskiego II oraz papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, którzy niestrudzenie powracają do tego tematu i proponują świeckim i duchownym korzystanie z sakramentu pokuty jako drogi wzrastania w wierze i miłości.


Słowa kluczowe


sakrament pokuty i pojednania; duszpasterstwo; teologia moralna; Stolica Apostolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J., Psychoterapia a spowiedź, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 312-392.

Brambilla F.G., Duszpasterska praktyka penitencjalna, w: Spowiedź. Nie wiem co powiedzieć…, tłum. K. Kozak, Kraków: Salwator 2010, s. 7-24.

Derdziuk A., Zwierz A., Spowiedź kobiet, Lublin: Wyd. „Gaudium” 2011.

Grzechy w kratkę. O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawiają E. Kot i D. Kozłowska, Kraków: Znak 2008.

Juszczak W., Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Kraków 2008.

Płatek J.S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum 2001.

Sobolewski Z., Pojednajcie się z Bogiem. Teologicznomoralne i pastoralne aspekty sakramentu pokuty i pojednania, Pelplin: Bernardinum 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.3-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)